Niewielka wiedza Polaków o PEM potencjalną przeszkodą w przyszłym rozwoju

rynek-telekomunikacyjny-prognozy-COVID-19

This post is also available in: English

Na zlecenie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Kantar Polska i Katolicki Uniwersytet Lubelski przeprowadziły badanie na temat wiedzy Polaków o zjawisku pola elektromagnetycznego. Ankieta przeprowadzona na próbie 1005 osób w wieku lat 15 i wyższym wykazuje, że Polacy mają słabą wiedzę na temat zjawiska pola elektromagnetycznego (PEM). Badania miały na celu ustalenie zakresu wiedzy społeczeństwa i pomóc w przygotowywaniu programów informacyjnych i edukacyjnych w przyszłości.

Niewłaściwie rozpoznajemy źródła pola elektromagnetycznego

Z raportu PIIT wynika, że ankietowani mieli problem m.in z poprawnym wskazaniem źródeł PEM. Linie wysokonapięciowe, telefony komórkowe i mikrofalówki były podawane przez ponad 40% badanych, a Słońce jedynie przez 12%. Niewielki procent respondentów podawał za to źródła niewłaściwe, takie jak akcesoria radiestezyjne (8%), drzewa (4%), czy nawet wirusy, takie jak SARS-CoV-2 (5%). Co piąty nie wiedział, jakie jest źródło pola elektromagnetycznego.

Z raportu wynika, że mniej niż 40% ankietowanych w najbliższej przyszłości zamierza korzystać z technologii 5G. Duża cześć respondentów uważa również, że nie zachęciłaby swoich znajomych do korzystania z sieci piątej generacji.

Potrzebujemy zmian w edukacji

Problemem może okazać się również brak zaufania do ekspertów w dziedzinie PEM. Tylko 60% badanych ma zaufanie do instytucji zajmujących się tematyką PEM oraz prasy i literatury naukowej. Tyle samo ankietowanych twierdzi, że nauka i technologia przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa. Mimo to, większość obawia się, że efekt pola elektromagnetycznego może negatywnie wpływać na zdrowie i życie człowieka.

PIIT podaje, że tak niski poziom wiedzy może okazać się ograniczeniem dla rozwoju nowych technologii. Jest również przyczyną powstawania licznych mitów na temat niebezpieczeństw dla życia i zdrowia wywoływanych przez PEM. PIIT wskazuje, że konieczne jest opracowanie modelu edukacyjnego, który angażował będzie instytucje rządowe i samorządowe, środowiska naukowe, organizacje pozarządowe, a również przedstawicieli biznesu.

Podobne wpisy