Pandemia przyspieszyła transformację cyfrową polskich firm

analiza - wykresy

This post is also available in: English

Jak wskazują badania przeprowadzone przez  EY Polska, 57% polskich firm przyspieszyło transformację cyfrową w czasie pandemii, z czego blisko jedna trzecia przyznaję, że to pandemia zmusiła ich organizację do podjęcia takich działań. Zakup sprzętu i infrastruktury to podstawowy proces cyfrowej transformacji firm w Polsce.

Jak firmy rozumieją transformację cyfrową?

Proces wdrożenia transformacji cyfrowej to przejście, które obejmuje wszystkie aspekty organizacji, w tym technologię, strategię i kulturę wewnętrzną. Z badań EY wynika, że ​​niezależnie od tego, jak rozwija się proces transformacji cyfrowej, zdecydowana większość respondentów (91%) dostrzega potencjał z tym związany. Przede wszystkim przedsiębiorstwa w Polsce uważają, że to szansa na poprawę efektywności (77%), odpowiedź na potrzeby klientów (61%) i sposób na obniżenie kosztów (60%). Dla co czwartej badanej firmy, transformacja cyfrowa to również inwestycja oraz szansa na rozwój pracownika.  Co ciekawe, co piąte badane przedsiębiorstwo w Polsce uważa również, że inwestycje w nowe technologie w poprzednim roku to nadrabianie  zaległości technologicznych względem innych, konkurencyjnych przedsiębiorstw.

badanie EY

Zakup sprzętu i infrastruktury to podstawowy proces cyfrowej transformacji

Najczęściej wskazywanymi elementami transformacji cyfrowej przeprowadzonej w ubiegłym roku był zakup wyposażenia infrastruktury (81%), wdrożenie baz danych (70%) oraz bezpieczeństwo sieci (66%).  Z kolei najmniej popularnymi okazały się narzędzia analityczne dla systemów big data i systemów przewidujących, a także rozwiązania z zakresu marketing automation.

badanie EY

W przeprowadzonym badaniu, firmy zostały również poproszone o wskazanie planowanych wdrożeń związanych z transformacją cyfrową w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy. Podobnie jak w przypadku inwestycji w poprzednim roku, firmy w Polsce nadal mają zamiar inwestować w nowy sprzęt lub infrastrukturę (54%). Na drugim miejscu w planowanych działaniach z wynikiem 40% znalazły się szkolenia dla pracowników, a podium uzupełnia cyberbezpieczeństwo (33%).

Głównym czynnikiem decydującym o nieinwestowaniu w narzędzia cyfrowej transformacji są obawy o wysokie koszty. Uważa tak 35% badanych firm w Polsce. Kolejne 28% powołuję się na obawy pracowników przed nową technologią, a co czwarte uważa, że nie dysponuję odpowiednimi kompetencjami. Tylko 13% respondentów nie zidentyfikowało żadnych barier przy wprowadzaniu rozwiązań w zakresie transformacji cyfrowej.

badanie EY

Badanie „Transformacja cyfrowa firm 2020” zostało zrealizowane przez CubeResearch metodą CATI i CAWI pod koniec października 2020 r. na próbie 989 respondentów. Połowa ankietowanych zajmuje pozycję kierownika bądź szefa działu, najczęściej: IT, finansów, HR i sprzedaży. 24% pełni stanowisko członka zarządu bądź dyrektora, a jedna piąta jest właścicielem bądź współwłaścicielem badanej firmy. Tylko 6% respondentów pracuje na niższym stanowisku.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *