P4 z Virgin Mobile Polska na pokładzie

Virgin_Mobile_Logo

This post is also available in: English

P4 zawarł przedwstępną umowę sprzedaży i nabycia udziałów w Virgin Mobile Polska. Cena transakcji została ustalona na 60,7 mln zł. Virgin Mobile to jeden z większych MVNO na polskim rynku. W ostatnim czasie operator ma jednak problemy z zyskownością i odpływem klientów.

P4 kupuje Virgin Mobile Polska za 61 mln zł

Play Communications w komunikacie inwestorskim poinformował o zawarciu 22 kwietnia przez spółkę zależną P4 przedwstępnej umowy sprzedaży i nabycia udziałów w Virgin Mobile Polska – operatora wirtualnego, działającego w oparciu o infrastrukturę Play. Cena transakcji została ustalona na 13,4 mln € (60,7 mln zł). Kupno udziałów operatora MVNO zostanie sfinansowane ze środków własnych spółki oraz w oparciu o dostępne Play finansowanie zewnętrzne. Przejęcie Virgin Mobile Polska przez P4, zgodnie z prawem antymonopolowym, wymaga zgody UOKiK. Według informacji Rzeczpospolitej, po udanej akwizycji Virgin Mobile zachowa swój brand.

Już z początkiem 2018 r. sieć Play przekazała w komunikacie informację, że podpisała szereg umów z Virgin Mobile Polska, dzięki którym udzielono wsparcia finansowego znajdującemu się z trudnej sytuacji MVNO. Podpisane umowy przyznały także Play, między innymi, opcję nabycia wszystkich udziałów w Virgin Mobile Polska do połowy 2020 r.

Kupno Virgin Mobile Polska jest dla udziałowców P4 szansą na odzyskanie części zainwestowanych w MVNO pieniędzy. Ze sprawozdania finansowego za rok 2018 wynika, że w 2018 r. spółka miała wobec nich ponad 90 mln zł długu.

Virgin Mobile Polska: problemy z zyskownością i odpływem klientów

Virgin Mobile Polska to jeden z większych operatorów MVNO w Polsce, któremu udało się przez lata (marka obecna jest na polskim rynku od 2012 r.) zbudować bazę abonencką na poziomie kilkuset klientów. Jest to swego rodzaju sukces, biorąc pod uwagę fakt, że rynek usług komórkowych świadczonych w modelu MVNO nie jest biznesowo łatwym rynkiem. Mocna, monopolistyczna pozycja operatorów infrastrukturalnych stwarza barierę dla rozwoju tego typu usług.  Virgin Mobile Polska zmaga się jednak w ostatnim czasie z utrzymaniem rentowności finansowej i odpływem klientów.

Z różnych informacji wynika, że na koniec 2018 r. Virgin Mobile obsługiwał 390 tys. / 415 tys. kart SIM, co w porównaniu z 2017 r. oznacza spadek bazy o 40 tys. / 15 tys. kart. Zarząd Virgin Mobile Polska zapowiadał natomiast przekroczenie progu 0,5 mln użytkowników w 2018 r. W 2019 r. operator nadal tracił klientów. W tym czasie ubyło ich ok. 20 tys. Zdecydowana większość SIM-ów w bazie Virgin Mobile to karty w modelu pre-paid (ok. 85%), które nie dają operatorowi gwarancji regularnych przychodów.

Virgin Mobile Polska wykazał delikatny wzrost przychodów w roku 2018. Przychody spółki wyniosły wówczas niespełna 98,4 mln zł, o 1% więcej niż w 2017 r. Dla porównania w poprzednich latach spółka osiągała wzrosty przychodów: 18% i 120%. Równolegle Virgin Mobile wypracował znacznie lepsze wyniki operacyjne. Strata operacyjna spółki skurczyła się z 22 do 3 mln zł, a na poziomie EBITDA spółce udało się wypracować dodatni wynik w przeciwieństwie do trzech poprzednich lat. Istotnie natomiast pogorszył się wynik netto Virgin Mobile – w 2018 r. spółka wykazała stratę 40 mln zł. Było to wynikiem wysokich strat finansowych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *