P4 z dostępem do własnej sieci światłowodowej i klastra data center

P4-Play-siec-mobilna

This post is also available in: English

Spółka P4 podpisała wstępną umowę zakupu wszystkich akcji firmy 3S – katowickiego operatora sieci światłowodowej oraz klastra data center.

Alians P4 i grupy 3S

Firma P4 w komunikacie giełdowym poinformowała, że 25 czerwca 2019 r. zawarła przedwstępną umowę nabycia wszystkich akcji w spółce 3S SA z siedzibą w Katowicach. Poza spółką matką planowana transakcja obejmie również pośrednie nabycie wszystkich udziałów we wszystkich spółkach zależnych 3S – 3S Data Center, 3S Fibertech oraz 3S BOX. Stronami sprzedającymi akcje grupy są Ambrosia CEE Holding S.à r.l. (część Polish Enterprise Fund VII, funduszu private equity zarządzanego przez Enterprise Investors) oraz trzej założyciele (akcjonariusze mniejszościowi) firmy 3S.

Całkowita wartość Grupy 3S wynosi 96 mln €, czyli ok. 410 mln zł, a wartość kapitałów własnych 78 mln € (333 mln zł). Nabycie będzie finansowane ze środków własnych oraz w oparciu o dostępne dla P4 finansowanie zewnętrzne. Finalizacja sprzedaży uzależniona jest od pozyskania odpowiednich zgód regulacyjnych. P4 zakłada, że transakcja zostanie pomyślnie zamknięta w III kwartale tego roku. P4 jest obecnie jednym z większych klientów 3S, od którego dzierżawi łącza do lokalizacji swojej sieci mobilnej.

Światłowód 3S wsparciem dla rozwoju komunikacji 5G

P4 przejmując 3S, chce przede wszystkim wesprzeć realizację strategii spółki skoncentrowanej na technologii mobilnej zakładającej rozwój efektywnej sieci bezprzewodowej o wysokiej przepustowości. Kwestia nabiera szczególnego znaczenia w świetle planowanego wdrożenia standardu 5G. Sieć światłowodowa 3S, która w znaczącym stopniu pokrywa się z siecią stacji bazowych Play, ma być wsparciem dla przyszłego wzrostu transmisji danych w technologii piątej generacji (wysoka przepustowość, niska latencja, odpowiedni poziom świadczonych usług). Planowana transakcja w długim terminie zapewni również kontrolę kosztów usług transmisji do stacji bazowych oraz kolokacji Play dzięki własnej sieci światłowodowej i infrastrukturze data center. Zakup akcji 3S jest także korzystny, biorąc pod uwagę czas wdrożenia i poziom nakładów inwestycyjnych w porównaniu do scenariusza budowy własnej sieci światłowodowej od podstaw.

P4: własny klaster data center i mocniejsza oferta dla klientów biznesowych

P4 przejmując działalność datacentrową 3S, zapowiada również rozwój oferty dla biznesu w zakresie usług data center i światłowodowych. 3S poprzez spółkę zależną 3S Data Center jest właścicielem klastra 3S Data Center, na który składają się trzy obiekty w Katowicach oraz po jednym w Krakowie, Warszawie i finalizowana inwestycja w Bytomiu (obiekt jest wyposażany w sprzęt i część urządzeń jest jeszcze w trakcie wyboru lub zakupu). Całkowita powierzchnia obiektów wynosi w sumie ok. 4,7 tys. m², a powierzchnia netto komór IT to 2,6 tys. m2.

3S: doświadczenie budowane od 2002 r.

Grupa 3S działa w branży telekomunikacyjnej od 2002 r. Wybudowała własną sieć światłowodową o długości około 3 800 km oraz klaster data center. Zapewnia kompleksowe usługi telekomunikacyjne, kolokacji i usług chmurowych dla klientów biznesowych. W skład Grupy 3S wchodzą: 3S, 3S Data Center, 3S Fibertech oraz 3S BOX. Spółka 3S buduje i udostępnia infrastrukturę światłowodową oraz świadczy usługi telekomunikacyjne. 3S Data Center świadczy usługi informatyczne w oparciu o własne centra danych w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Bytomiu, natomiast 3S Fibertech jest operatorem sieci światłowodowej obsługującej kilkuset klientów biznesowych. Grupa 3S zatrudnia ok. 250 osób.

Z komunikatu giełdowego P4 wynika, że w 2018 r. grupa 3S wygenerowała 88 mln zł skonsolidowanych przychodów i 32 mln zł EBITDA. Z kolei według sprawozdania finansowego 3S przychody całej grupy w 2018 r. wyniosły 103 mln zł. W prezentacji przygotowanej dla akcjonariuszy i analityków poświęconej planowanej transakcji P4 podał również, że ok. 70% grupy 3S pochodzi z usług telekomunikacyjnych, a reszta z usług data center. Przychody telekomunikacyjne w latach 2016-2018 rosły średniorocznie o 10%, zaś z centrów danych o 32%.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *