Outsourcing IT zyskuje na znaczeniu

cloud-computing

This post is also available in: English

Branża outsourcingu stale się rozwija. W ostatnich 4 latach w ujęciu globalnym odnotowała wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 6,4%. W wyniku pandemii coraz więcej firm dostrzega w usługach outsourcingowych szansę na optymalizację kosztów prowadzonej działalności.

Usługi outsourcingowe wobec kryzysu

Pierwszy kwartał 2020 roku charakteryzował się drastycznymi zmianami, szczególnie w kwestiach funkcjonowania przedsiębiorstw na świecie. Część firm było zmuszonych do masowych zwolnień swoich pracowników oraz ograniczenia inwestycji związanych z prowadzeniem działalności. . Przedsiębiorstwa w celu redukcji kosztów, skupiają się na kluczowych działaniach zapewniających funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a zarządzanie infrastrukturą IT coraz częściej zlecają podmiotom zewnętrznym.

Zmienia się również podejście do usług outsourcingowych w Polsce. Firmy u dostawców zewnętrznych nie szukają tylko wsparcia technicznego w bieżących działaniach IT, ale migrują również ze względu na chęć zapewnienia bezpieczeństwa sieciowego. Coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega również w outsourcingu szanse na zdobycie przewagi rynkowej. Osobną kwestią są również problemy kadrowe. Dynamiczny wzrost branży IT i postępująca cyfrowa transformacja wywierają presję na płace specjalistów, a ich podaż na rynku jest ograniczona. Według badań Deloitte, 70% firm boryka się z problemem znalezienia odpowiednio wykształconych specjalistów zajmujących się cyberbezpieczeństwem.

Deloitte spodziewa się, że do roku 2023 dynamika wzrostu rynku usług outsourcingowych IT będzie utrzymywać się na poziomie 7,4% rocznie.

Oczekiwania wobec firm outsourcingowych

Główny trend w usługach outsourcingowych na świecie będzie w dużej mierze polegał na wsparciu w zakresie infrastruktury chmurowej. Według badania Deloitte 77% przedsiębiorstw zamierza postawić właśnie na chmurę. Od swoich dostawców firmy w głównej mierze będą wymagać wiedzy technicznej. Uważa tak 44% przedsiębiorstw na świecie. Organizacje również szukają firm z wiedzą branżową (30%).

Trochę inne zdanie na ten temat ma kadra kierownicza. Decydując się na usługi outsourcingowe z zakresu IT, oczekują przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa sieciowego. Uważa tak 57% respondentów. Podobny odsetek (55%) uważa, że bezpieczeństwo jest głównym powodem, dla którego ich organizacja decyduje się na korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *