Orange: polski rynek operatorów telekomunikacyjnych

elektronika

This post is also available in: English

Orange Polska przedstawił raport na temat polskiego rynku operatorów. Pokazuje, że pandemia Covid-19 nie wpłynie negatywnie na rynek telekomunikacyjny. Firma będą nadal inwestować w infrastrukturę i poszerzać swoje portfolio usług. Jednak zdaniem ponad połowy operatorów, polski rynek jest silnie sfragmentyzowany, a proces ten będzie narastał.

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w obliczu pandemii

Pandemia Covid-19 to czas próby dla wielu sektorów gospodarki. W czasie gdy wyjście z domu i kontakt z drugim człowiek jest mocno utrudniony, zaistniała sytuacja może się okazać czynnikiem napędzających dla niektórych branż. Jednym z nich jest niewątpliwie sektor telekomunikacyjny. W obliczu pandemii rynek ten odczuł mniejszy wpływ niż inne branże, a popyt na usługi cyfrowe znacznie wzrósł. Widać to szczególnie w przypadku największych firm na rynku, które w tym okresie odnotowały dobre wyniki finansowe. Jednak druga fala pandemii nie potwierdziła optymistycznych prognoz ekspertów dotyczących przyszłego stanu polskiej gospodarki. Dlatego zdaniem Orange, spowolnienie gospodarcze spowodowane pandemią odbije się również na branży telekomunikacyjnej i przyszłych planach dotyczących rozbudowy sieci.

Mimo istniejących problemów zdaniem Orange, perspektywy dla polskiego rynku telekomunikacyjnego są optymistyczne. W najbliższym czasie czekają nas nowe inwestycje w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej, w ramach istniejących już programów. Ponad połowa ISP w Polsce (59%) widzi możliwość rozwoju swojej działalności w projektach POPC. Najbliższy okres będzie  również czasem odbudowy głównych gospodarek po pandemii, dla których z pomocą przyjdzie Unia Europejska. Celem jej programu naprawczego będzie przeznaczenie środków na odbudowę gospodarki po Covid-19, w wysokości 57 mld Euro – z czego znaczna część będzie przeznaczona na rozwój cyfrowy.

Pandemia nie zniechęca do poszerzania liczby usług

Analizując portfolio operatorów telekomunikacyjnych, najpopularniejszą usługą świadczoną w 2020 r. był internet stacjonarny. Spośród 118 przedsiębiorców telekomunikacyjni zarejestrowanych w UKE, 112 udzieliło takiej odpowiedzi.  W dalszej kolejności respondenci wskazywali usługi telewizyjne (86 wskazań), usługi głosowe stacjonarne (77 wskazań), VOD (41 wskazań) oraz usługi głosowe mobilne (32 wskazania).

W dalszej części badania, operatorzy zostali poproszeni o wskazanie kluczowych czynników dotyczących wyboru konkretnego poddostawcy. Przy wyborze najbardziej istotna okazała się stabilność partnera biznesowego (96 wskazań). Siedem mniej wskazań otrzymał czynnik dotyczący jakości świadczenia usług. Podium wśród najważniejszych kwestii uzupełnia cena świadczonej usługi (82 wskazania). Najmniej istotnymi argumentami okazały się czas dostawy i geograficzna bliskość z siedzibą dostawcy (odpowiednio 36 i 35 wskazań).

Pandemia Covid-19 nie zniechęca również operatorów do poszerzania swojego portfolio. W pytaniu o plany wprowadzenia nowych usług do oferty, ponad połowa (58%) ankietowanych potwierdziła takie zamiary. Najchętniej operatorzy uzupełniliby swoją ofertę o usługi głosowe oparte o technologię mobilną (35 wskazań). Kolejne są usługi związane z telewizją, w tym VOD (18 wskazań) oraz kanały i pakiety TV (16 wskazań). Najmniejszą popularnością cieszą się usługi głosowe stacjonarne oraz dostęp do internetu (odpowiednio 10 i 7 wskazań).

Dla 60% operatorów pandemia miała wpływu na ich wyniki finansowe. 36% wskazało, że ich wyniki uległy poprawie, natomiast 24% wskazało spadek przychodów. Odziaływanie pandemii na aspekt finansowy widać szczególnie w przypadku wielkości poszczególnych operatorów. Wśród małych firm (do 300 abonentów) aż 48% respondentów odpowiedziało, że ich przychody spadły. W przypadku największych operatorów (powyżej 10 tys. abonamentów) tylko jedna czwarta.

Silna fragmentacja rynku

Polski rynek telekomunikacyjny cechuje silna fragmentacja. Zdaniem Orange obecnie funkcjonuje na nim ponad 4 tysiące podmiotów. Jednak zdecydowana większość rynku należy do największych operatorów, stanowiących 80% wartości całej branży. Orange zalicza do nich firmy dysponujące własną siecią szkieletową, pozostałe 20% to małe i średnie firmy.

Zdaniem 57% respondentów, już dziś konkurencja na polskim rynku jest duża. 35% operatorów definiuje ją jako średnią, a zaledwie 8% jako małą. W najbliższym czasie proces fragmentacji będzie  się poszerzać. W pytaniu dotyczącym konkurencji za rok, ilość odpowiedzi dotyczących dużej konkurencji zwiększy się do poziomu 65%.

W badaniu wzięli udział przedsiębiorcy telekomunikacyjni zarejestrowani w UKE. 83% to mali i średni operatorzy. Ankieta została przeprowadzona w dniach 9-23 października 2020 w grupie 118 respondentów, metodą kwestionariusza online.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *