Opinie największych firm IT na temat cyfryzacji polskiej służby zdrowia

Cyfryzacja szeroko rozumianego sektora służby zdrowia to jeden z obszarów tradycyjnie wskazywanych przez dostawców IT jako bardzo perspektywiczny. Typowe są też jednak kolejne opóźnienia i przesuwanie terminów wdrożeń oraz faktycznego obowiązywania regulacji w obszarze digitalizacji procesów związanych z funkcjonowaniem placówek medycznych.  

Wyniki najnowszego badania zrealizowanego przez PMR wskazują, że opinie branży IT na temat cyfryzacji polskiej służby zdrowia nie zmieniły się na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Nadal 9 na 10 badanych ekspertów z branży sądzi, że proces cyfryzacji placówek służby zdrowia stanowi ogromną szansę dla całej branży IT w Polsce (88%). Jednocześnie ponad połowa badanych w całym procesie cyfryzacji polskiej służby zdrowia dostrzega szansę na poprawienie kondycji finansowej swojej firmy (57%).

Ponad 80% respondentów jest przekonana, że termin obowiązkowej cyfryzacji dokumentacji medycznej zostanie przesunięty na kolejne lata. Nieco mniejszy odsetek (72%) jest zdania, że szpitale w trakcie procesu wdrażania wymogów ustawy, będą korzystać z infrastruktury zewnętrznych dostawców.

Postrzeganie procesu cyfryzacji polskiej służby zdrowia przez największe firmy IT w Polsce (%), 2016-2018
[supsystic-tables id=14] Wartości nie sumują się do 100%, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Procenty oznaczają odsetek respondentów, którzy zgadzają się z daną tezą.
Źródło: PMR, 2018

Według obecnych zapowiedzi ministerstwa zdrowia w połowie października 2018 r. ruszy pilotaż elektronicznych skierowań, natomiast elektroniczne zwolnienia lekarskie, zaczną obowiązywać od 1 grudnia 2018 r. Docelowo całkiem zastąpią one tradycyjne, papierowe L4, co usprawni przepływ dokumentacji pomiędzy pracownikiem, przedsiębiorstwem i ZUS. Od maja 2018 r. w Siedlcach i Skierniewicach prowadzony jest pilotaż związany z wystawianiem e-recept. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że od stycznia 2020 r. elektroniczne recepty mają być już wystawiane we wszystkich gabinetach lekarskich w Polsce.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *