Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego: UKE z mniejszą pulą uprawnień

21 lutego br. Sejm przyjął projekt nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego, który w istotny sposób zmienia zasady regulujące zarządzanie częstotliwościami radiowymi w Polsce. Kluczową zmianą jest ograniczenie strategicznych kompetencji Prezesa UKE w zakresie spektrum radiowego w kraju i transfer decyzyjności (prawo do określania w drodze rozporządzenia harmonogramu rozdysponowania pasma) w stronę Ministerstwa Cyfryzacji. Zapis ten spotkał się z pewną krytyką strony społecznej, uargumentowaną eliminacją UKE z zarządzania częstotliwościami w Polsce oraz naruszeniem zasady niezależności regulatora. Odpowiedzią na zarzuty związane z nowymi przepisami o dysponowaniu częstotliwościami radiowymi przez resort cyfryzacji jest konieczność nadania państwu narzędzi pozwalających realizować ciążące na nim zobowiązania prawne wobec Unii Europejskiej.

Pozostałe zmiany uwzględnione w nowelizacji w dużej mierze wynikają z doświadczeń pierwszej aukcji częstotliwościowej w Polsce z 2015 r., która w opinii środowiska branżowego miała wiele uchybień i pokazała pewną „nieszczelność systemu” w tym zakresie. Mają one również na celu przyspieszyć przygotowania do wprowadzenia technologii 5G w Polsce. W związku z tym nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego m.in.:

  • zwiększa zabezpieczenia udziału w postępowaniu aukcyjnym
  • utrudnia „taktyczną” licytację oraz wprowadza silniejszą kontrolę udziału w postępowaniach powiązanych podmiotów
  • zwiększa możliwość nałożenia ograniczeń w nabywaniu zasobów w celu zapobiegania ich nadmiernej koncentracji
  • wprowadza możliwość cofnięcia rezerwacji w przypadku skupienia zasobów radiowych w wyniku przejęć i fuzji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *