Ministrowie zdrowia i cyfryzacji podpisali rozporządzenie w sprawie PEM

sieci-mobile-5G-PEM

This post is also available in: English

Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku zostało podpisane przez szefów resortu zdrowia i cyfryzacji i skierowane do publikacji. Uregulowane normy PEM przyspieszą budowę sieci 5G oraz transformację cyfrową polskiej gospodarki.

Wyższe normy PEM w Polsce zaakceptowane przez rząd

Z informacji zamieszczonych na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji wynika, że rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zostało skierowane do publikacji. O projekcie rozporządzenia pisaliśmy we wcześniejszym wpisie, tutaj. Oznacza to, że rozporządzenie zostało zaakceptowane i podpisane przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz szefa resortu cyfryzacji Marka Zagórskiego.

Wspomniany akt prawny istotnie podnosi normy PEM w Polsce, w tym dla nadajników sieci komórkowych działających na częstotliwościach do 300 GHz. W wybranych przypadkach limit dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku będzie nawet 100-krotnie wyższy niż dotychczas.

Rozporządzenie harmonizuje dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego (PEM) do wartości zgodnych z zaleceniem Rady 1999/519/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia narażenia ogółu ludności na pola elektromagnetyczne (od 0 Hz do 300 GHz).

Nowe, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku

                        Parametr fizyczny

 

Zakres

częstotliwości

pola elektromagnetycznego

Składowa elektryczna E

(V/m)

Składowa magnetyczna H

(A/m)

Gęstość mocy S

(W/m2)

L.P. 1 2 3 4
1 0 Hz 10000 2500 ND
2 od 0 Hz do 0,5 Hz ND 2500 ND
3 od 0,5 Hz do 50 Hz 10000 60 ND
4 od 0,05 kHz do 1 kHz ND 3 / f ND
5 od 1 kHz do 3 kHz 250 / f 5 ND
6 od 3 kHz do 150 kHz 87 5 ND
7 od 0,15 MHz do 1 MHz 87 0,73 / f ND
8 od 1 MHz do 10 MHz 87 / f0,5 0,73 / f ND
9 od 10 MHz do 400 MHz 28 0,073 2
10 od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 × f0,5 0,0037 × f0,5 f / 200
11 od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

Oznaczenia:

f – wartość częstotliwości pola elektromagnetycznego z tego samego wiersza kolumny „Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego”.

ND – nie dotyczy.

Uregulowane normy PEM przyspieszą budowę sieci 5G oraz transformację cyfrową polskiej gospodarki

 Liberalizacja dopuszczalnych norm PEM w Polsce umożliwia większą efektywność działania infrastruktury mobilnej oraz niweluje jedną z przeszkód w budowie sieci 5G w Polsce, zgodnie z rytmem rozwoju sieci piątej generacji w innych krajach, tym głównie europejskich. Podniesienie norm PEM umożliwia telekomom nadbudowanie na części istniejących już masztów w technologii 4G infrastruktury sieci 5G. Poza tym harmonizacja dopuszczalnych poziomów PEM, przy rosnącym wykorzystaniu usług mobilnego dostępu do internetu, pozwala uniknąć scenariusza wyczerpującej się pojemności sieci mobilnych, rzutującą na pogarszającą się jakość usług.

Harmonijny rozwój sieci 5G w Polsce jest istotny nie tylko z punktu widzenia operatorów sieci komórkowych i ich biznesu, ale także rządu i jego koncentracji na gospodarce opartej o nowe technologie. Technologia 5G w istotny sposób przyspieszy rozwój polskiej gospodarki, pokrywając m.in. następujące obszary:

  • Rozszerzona i wirtualna rzeczywistość
  • Autonomiczne samochody
  • Intrenet rzeczy
  • Cyfrowa transformacja biznesu
  • Obniżenie kosztów budowy szerokopasmowego internetu na obszarach wiejskich
  • Smart cities.

 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *