Wspólny projekt Grupy Azoty i Microsoft

biuro - praca - współpraca

This post is also available in: English

Grupa Azoty, wiodąca firma branży nawozowo-chemicznej w Europie oraz Microsoft zawarły porozumienie, którego celem jest wzmocnienie kultury organizacji w zakresie rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej oraz sztucznej inteligencji. Współpraca oprócz działań w zakresie rolnictwa precyzyjnego, obejmie również szkolenia dla pracowników oraz innowacyjny program dla startupów.

Szereg zastosowań

Zdaniem przedstawicieli Azotów, współpraca z Microsoft w zakresie cloud computingu pozwoli całej grupie na realizację bardziej efektywnych działań mających na celu optymalizację biznesu i promowanie zrównoważonego rozwoju organizacji. Szczególnie grupa podkreśla tutaj drugi wątek.​​ Azoty dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze dostrzegają szansę na zminimalizowanie wpływu działalności organizacji na środowisko.

Wszystkie te zadania wpisują się w obecną politykę klimatyczną Unii Europejskiej, w której Grupa Azoty konsekwentnie realizuje projekty w ramach rolnictwa precyzyjnego. W tym celu wdraża systemy pomagające zidentyfikować niedobory składników odżywczych w glebie i w efekcie dopasowywać najlepsze nawozy do aktualnych potrzeb upraw. Współpraca z Microsoft, ma przenieść te zadania na jeszcze bardziej efektywną skale. Analiza danych w projektach ograniczających wpływ na środowisko oraz budowania modeli predykcyjnych w oparciu o zaimplementowane metody statystyczne to tylko część rozwiązań, na których grupa obecnie chce się skupić.

,,Systemy rolnictwa precyzyjnego, dzięki którym rolnicy mogą zaplanować odpowiednią strategię nawożenia upraw, to jeden z wymiernych efektów wdrażania innowacyjnych technologii w Grupie Azoty. Jestem przekonany, że podpisane porozumienie otworzy przed nami kolejne możliwości i rynki w zakresie wykorzystania nowych technologii ‘’– mówi Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty.

Inkubator dla startupów

Podpisana umowa jest również szansą rozwoju dla całego sektora nawozowo-chemicznego w Europie. W ramach inkubatora dla startupów, powstaną innowacyjne projekty oparte na chmurze obliczeniowej oraz sztucznej inteligencji. Do projektu Azoty i Microsoft chcą również zaangażować inne podmioty, tak aby przyczyniły się one do rozwoju całej branży.

Optymalne wykorzystanie technologii wymaga również odpowiednich kompetencji. Z tego powodu Microsoft w ramach wzmocnienia kultury innowacyjności włączy Azoty do programu Enterprise Skills Initiative, kształcąc ekspertów o najwyższych kompetencjach chmurowych.

Podobne wpisy