KPMG: liczba cyberataków w polskich firmach spada

cyberbezpieczenstwo

This post is also available in: English

Trzecia edycja badań KPMG pokazuje, że liczba cyberataków na przedsiębiorstwa w Polsce maleje. W 2019 r. 54% firm odnotowało co najmniej jeden taki incydent, co oznacza 14% spadek w porównaniu z rokiem poprzednim.

Rok 2019 najbezpieczniejszy

Poprzedni rok przyniósł zaskakujące wyniki. Prawie połowa ankietowanych firm nie zarejestrowała incydentów związanych z bezpieczeństwem, dzięki czemu rok 2019 jest najbezpieczniejszym rokiem od trzech lat. Natomiast 21% przedsiębiorców zauważyło wzrost liczby zagrożeń cyberatakami, a 5% respondentów stwierdziło, że zagrożenia cyberatakiem spadły. W grupie przedsiębiorstw, które odnotowały większą ilość cyberataków do roku poprzedniego,  większość stanowią firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników.

Cyberprzestępcy po raz kolejny zostali uznani jako największe zagrożenie dla bezpieczeństwa organizacji. 72% firm najbardziej obawia się pojedynczych hakerów. Oznacza to spadek o 12% w stosunku do poprzedniej edycji badania. Coraz więcej firm zaczyna również dostrzegać zagrożenie wynikające z niezadowolonych i podkupionych pracowników (58%).

Rozwiązania chmurowe

W Polsce odsetek firm korzystających z rozwiązań chmurowych jest nadal bardzo niski. Raport KPMG pokazuje, że 57% firm w Polsce nadal nie korzysta z tego typu usług. Za główną przyczynę braku korzystania z rozwiązań chmurowych, wskazuje się wciąż niska wiedzę na jej temat. Wśród firm wykorzystujących chmurę w swojej działalności, aż 62% nie potrafiło określić, z jakiego typu chmury korzysta. 40% organizacji nie planujemy korzystać z usług chmurowych w najbliższej przyszłości, a 17% planujemy w najbliższym czasie przenieść do niej część swoich usług.

Jednak jak wskazują sami autorzy raportu, badanie zostało przeprowadzone przed okresem pandemii. ,,Pandemia COVID-19 i skutki z jakimi obecnie mierzą się organizacje, może jednak diametralnie zmienić podejście firm do chmury. W najbliższej przyszłości powinniśmy więc spodziewać się zwiększonego zainteresowania dla tego rozwiązań w polskich przedsiębiorstwach. Tym bardziej, że wiodący dostawcy infrastruktury chmurowej rozpoczęli pracę nad zbudowaniem regionalnych centrów przetwarzania danych zlokalizowanych w Polsce” – twierdzi Michał Kurek, partner w dziale doradztwa biznesowego, szef zespołu ds. cyberbezpieczeństwa w KPMG w Polsce.

Badanie zostało przeprowadzone przez Norsat Polska przy użyciu metod wywiadu telefonicznego CATI ze 100 organizacjami. Ankieta objęła osoby w firmie odpowiedzialne za bezpieczeństwo IT (członkowie zarządu, dyrektorzy bezpieczeństwa, prezesi, dyrektorzy IT lub inne osoby w tej dziedzinie).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *