Korzystanie z internetu w smartfonach to już codzienność

smartfon-mobilny-internet

This post is also available in: English

Coraz więcej Polaków korzysta z dostępu do internetu mobilnego w telefonie komórkowym. Trend ten jest wypadkową rosnącego popytu na treści mobilne i wysoką ich podażą, wysokiego wskaźnika nasycenia smartfonami oraz popularyzacji przez operatorów mobilnych usług „data” w smartfonach.

Internet w komórce: jedna z ważniejszych potrzeb technologicznych Polaków

Korzystanie z internetu w smartfonach ewoluuje i zwiększa się odsetek Polaków z dostępem do takiej usługi. Na pozytywne zmiany ilościowe rzutują silne trendy konsumenckie i rosnący popyt na dane mobilne dostępne od ręki oraz wysoki wskaźnik penetracji smartfonów (ok. 68% polskiej populacji w wieku 15+). Równolegle na liczbę użytkowników telefonów komórkowych korzystających z usług mobilnego internetu przekłada się popularyzacja przez operatorów mobilnych usług „data” w telefonach oraz równolegle zwiększanie pakietów danych dostępnych w ofertach głosowych. W warunkach coraz lepszych parametrów jakościowych usługi powoduje to koncentrację końcowych użytkowników na transmisji danych w smartfonach i równolegle zmniejsza atrakcyjność usługi mobilnego internetu szerokopasmowego w modelu dedykowanym.

Wyjaśnienie: dane szacunkowe.
Źródło: PMR, 2019

Z autorskich badań PMR wynika, że prawie co ósme gospodarstwo domowe w Polsce deklaruje korzystanie z internetu w telefonie komórkowym. Najwięcej z nich, bo przeszło 80%, łączy się w ten sposób z siecią internetową codziennie.

Wyjaśnienie: badanie zostało przeprowadzone w I kw. 2019 r. metodą CATI oraz CAWI na ogólnej grupie ok. 1 160 dorosłych Polaków.
Źródło: PMR, 2019

Treści wideo napędzają wzrost konsumpcji danych mobilnych

Baza posiadaczy smartfonów w sposób realny rzutuje na polski rynek mobilnego internetu. Wpływ pogłębiającej się penetracji smartfonów na rynek mobilnego internetu jest tym bardziej znaczący, że dzięki temu rośnie nie tylko odsetek osób korzystających z internetu w komórce, ale także częstotliwość wykonywanych w tym dostępie połączeń internetowych oraz poziom zużycia danych.

Z wstępnych szacunków PMR i zebranych twardych danych wynika, że klienci indywidualni i biznesowi czterech infrastrukturalnych operatorów sieci komórkowych w Polsce w 2018 r. przetransferowali mobilnie w sumie blisko 3 mld GB danych. Jest to wynik o 40% większy niż w roku poprzednim.

Wyjaśnienie: dane szacunkowe.
Źródło: UKE, Orange, Grupa CPS, P4, PMR, 2019

Ogólny wzrost ruchu mobilnej transmisji danych w sieciach komórkowych wynika nie tylko z wyraźnie rosnącej liczby użytkowników i generowanego przez nich popytu na mobilne treści internetowe, ale także coraz większej liczby osób korzystających z mobilnego internetu w sposób częsty i stały, czyli tzw. „heavy userów”. Szybkiemu wzrostowi transmisji danych w sieciach mobilnych sprzyjają przede wszystkim szeroka oferta usług audio i wideo oraz popularyzacja i rozwój mediów społecznościowych, powszechnie dostępne treści multimedialne, w tym gry online, przeznaczone na urządzenia mobilne aplikacje czy usługi w chmurze. Wspomniany trend ciekawie obrazuje struktura ruchu internetowego w sieci mobilnej T-Mobile, w podziale na zużywające transfer treści. Za 43% danych przetransferowanych w sieci mobilnej T-Mobile odpowiada kontent wideo. Spory ruch w sieci operatora generuje również korzystanie z serwisów społecznościowych oraz granie w gry.

Źródło: T-Mobile, 2019

Więcej informacji na temat rynku mobilnego internetu w Polsce znajduje się w raporcie PMR: Rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *