JavaScript, Java i .NET najpopularniejsze w Polsce

JavaScript, Java i .NET to najpopularniejsze technologie stosowane przez programistów w Polsce. Wyniki powstały na podstawie testu Skillotron – społecznościowej platformy dla programistów, która zrzesza 11 tysięcy deweloperów z 64 państw.

Popularność JavaScript jest w Polsce największa i sięga 42%, ponad dwukrotnie przewyższając Javę, której używa 19% programistów. Na trzecim miejscu jest .NET z wynikiem 12%. Inne technologie i języki programowania są w polskiej branży IT mniej popularne. Około 8% zajmuje się Quality Assurance, 7% to specjaliści Scrum, zaś 4% programuje w PHP. O ile JavaScript ma w Polsce istotną przewagę nad pozostałymi technologiami, tak w przypadku wyników globalnych popularność JavaScript jest mniejsza.

5 najpopularniejszych technologii i języków programowania w branży IT w Polsce i na świecie, 2018
[supsystic-tables id=9] Źródło: DataArt, 2018

Polacy wpisują się w trendy obowiązujące na świecie, jednak ich umiejętności często są inne niż w pozostałych krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Polscy programiści uzyskali najlepsze wyniki w technologii .NET, uzyskując średnio 7 pkt. test. Tylko nieco gorzej wypadli specjaliści w dziedzinie Scrum, służącej zarządzaniu projektami IT. Z kolei w przypadku JavaScript, Polacy zdobyli średnio 6,3 pkt. Generalnie jako całość wyniki te są powyżej średniej dla całej populacji. DataArt zestawiła ponadto wyniki polskich programistów ze statystykami z trzech krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w których posiada swoje centra rozwoju oprogramowania: Bułgarii, Rosji i Ukrainy. JavaScript relatywnie najlepiej wypadł w Rosji i na Ukrainie, zaś domeną specjalistów z Bułgarii okazał się Scrum.

Statystyki zebrane przez DataArt dla Polski wskazują również na istotnie wyższy odsetek kobiet, które wzięły udział w badaniu. Średnio wyniósł on 15%, podczas gdy w Polsce było to 23%.

Najlepsze wyniki uzyskiwane w testach na platformie Skillotron z podziałem na wybrane kraje i technologie, 2018
[supsystic-tables id=10] Źródło: DataArt, 2018

W 2017 roku DataArt powołała do życia platformę-grę dla specjalistów IT pod nazwą Skillotron, która działa na zasadach społeczności. Skillotron daje specjalistom szansę zweryfikowania, jak dobrze znają i potrafią używać technologii oraz zadawania własnych pytań i porównania własnego poziomu zaawansowania z innymi uczestnikami.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *