Jak zmieniło się nasze życie codzienne podczas pandemii

Justyna Orłowska pełnomocnikiem edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej

This post is also available in: English

Raport przygotowany przez Starcom dotyczący umiejętności nabytych w czasie pandemii pokazuje, że duża część z nas w wyniku wprowadzenia ograniczeń, przeniosła swoje codzienne czynności do internetu. Dotyczy to m.in. robienia zakupów, korzystania z teleporad, pracy online oraz spędzania czasu wolnego.

Praca zdalna

W okresie marca, czyli przed wprowadzeniem lockdownu ponad połowa Polaków nigdy nie miała do czynienia ze zdalnym sposobem pracy. 9% respondentów zaczęło w ten sposób wykonywać zawodowe obowiązki w pierwszym okresie pandemii, a 7% zwiększyło ich częstotliwość. Odsetek osób przechodzących na zdalny tryb pracy był dużo wyższy w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców. W porównaniu z sytuacją sprzed blokady co czwarty ankietowany rozpoczął pracę online w dużych miastach, a 23% uważa, że będzie kontynuować ten sposób pracy po okresie pandemii Covid-19.

Co ciekawe podczas pandemii (w okresie września) blisko 60% badanych stwierdziło że nigdy nie miało do czynienia ze zdalnym sposobem pracy, czyli więcej niż w przed okresem pandemii. Ponad połowa uważa również, że w przyszłości nie będzie pracować online.

Zakupy produktów niespożywczych

Jednym z sektorów charakteryzujących się największą dynamiką w okresie pandemii są E-zakupy produktów niespożywczych. Blisko 20% badanych na początku pandemii (w okresie marca) zwiększyło częstotliwość kupowania rzeczy innych niż spożywcze, a co piąty badany wskazał, że w trakcie trwania ograniczeń zaczął kupować tego typu produkty. Ponad połowa uważa również, że będzie kontynuowała ten sposób zakupów po okresie pandemii.

W przypadku zakupów leków, suplementów diety i produktów higienicznych, 4% badanych stwierdziło, że podczas trwania pandemii pierwszy raz kupiło tego typu produkty, a 9% zwiększyło częstotliwość zakupów w porównaniu do okresu przed wprowadzeniem ograniczeń.

Teleporady

Na początku trwania pandemii blisko 40% Polaków nigdy nie korzystało z e-wizyty lekarskiej i konsultacji medycznych przez Internet. Z kolei co piąty badany w wyniku wprowadzenia ograniczeń po raz pierwszy skorzystał z tego typu usługi. Również 34% uważa, że nadal będzie korzystać z teleporad medycznych przy 32% osób które uważają, że nie będzie korzystać z takich usług. Podobnie jak w przypadku pracy zdalnej, więcej osób korzystało z e-wizyt lekarskich (44%) w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców.

Spędzanie czasu wolnego

W wyniku pandemii oraz wprowadzenia obostrzeń m.in. związanych z ograniczeniem mobilności wielu z nas zaczęło organizować sobie spędzanie czasu wolnego wyłącznie w domu. Do najbardziej popularnych zajęć zaliczamy oglądanie filmów, seriali oraz granie w gry na konsoli lub PC. Na początku pandemii co piąty Polak zaczął lub zwiększył częstotliwość oglądania filmów i seriali, a  10% badanych granie w gry na PC lub konsoli.

Badanie Starcom zostało przeprowadzone metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie liczącej 1040 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości. Badanie zrealizowano w trzech obszarach czasowych: w marcu przed pandemią, we wrześniu w trakcie trwania pandemii oraz możliwej sytuacji po okresie pandemii.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *