Polska w światowym rankingu dobrobytu cyfrowego

komputer

This post is also available in: English

Zdaniem firmy Surfshark, Polska w 2021 r. spadła o 15 pozycji w globalnym rankingu DQL, oceniającym jakość możliwości korzystania z internetu oraz usług z nim związanych. Obejmuję on m.in. takie filary jak: dostępność internetu, jakość łącza, infrastruktura elektroniczna, bezpieczeństwo oraz e-usługi. Obecnie nasz kraj plasuję się na 25 miejscu na świecie i 16 w Europie.

Dostępność internetu

W przypadku dostępności internetu, zestawienie obejmuje takie wskaźniki jak czas pracy, umożliwiający poszczególnemu mieszkańcowi na dostęp do najtańszej oferty internetu mobilnego i światłowodowego. W opcjach mobilnych Polska zajmuje 9 miejsce na świecie, co oznacza, że ​​przeciętny Polak musi pracować średnio 21 sekund, aby pozwolić sobie na skorzystanie najtańszej oferty. W przypadku łącza światłowodowego jest to wynik 35, a czas to 115 sekund. Zestawiając te dwa wyniki, Polska zajmuje 29 miejsce w rankingu.

Jakość internetu, zawierająca podstawowe parametry usługi, pozwoliła Polsce znaleźć się na 36 miejscu. Średnia prędkość internetu mobilnego wyniosła 40,02 Mb/s, a internetu światłowodowego 112,86 Mb/s. Obszar ten również uwzględnia takie parametry jak stabilność łącza, oznaczającego porównanie zmian prędkości pobierania w każdym poszczególnym miesiącu. Zarówno w przypadku internetu mobilnego i światłowodowego Polska znalazła się na 41 miejscu na świecie.

Infrastruktura elektroniczna

Kolejna kategoria, infrastruktura elektroniczna zestawia kraje na świecie pod względem osób korzystających z internetu na 100 mieszkańców. Wskaźnik ten dla Polski wyniósł dokładnie 78,20, co plasuję ją na 55 miejsca w rankingu. Dla porównania, inne przykładowe kraje europejskie uzyskały wyniki: Czechy 87,70 (33 miejsce w rankingu), Niemcy 96,00 (9 miejsce) i Węgry 89,00 (30 miejsce).

Cyberbezpieczeństwo

Obszar cyberbezpieczeństwa zestawia ze sobą regiony pod względem indeksu bezpieczeństwa sieciowego oraz regulacji prawnych obowiązujących w poszczególnych krajach na świecie. W przypadku indeksu, ranking posługuję się globalnym zestawieniem National Cyber ​​Security Index (NCSI) opracowanym przez Fundację e-Governance Academy. Polska uplasowała się w nim na wysokim 6 miejscu.

W Polsce wysoko oceniane są również obowiązujące przepisy prawne, określające przestrzeganie regulacji dotyczących ochrony danych. W zostawaniu nasza kraj otrzymał najwyższą możliwą notę 2, oznaczającą najwyższą wartość ochrony danych, tym samym umieszczając Polskę na 6 miejscu na świecie.

Usługi online

Ostatnia kategoria dotyczy e-usług. Na ocenę składają się dwa wskaźniki. Pierwszy dotyczy indeksu usług online, określających łatwość korzystania z usług elektronicznych przez obywateli poszczególnych państw na świecie. Polska znalazła się na 22 miejscu. Drugi z kolei obejmuję zdolność danego kraju do skorzystania z potencjału sztucznej inteligencji. W tym przypadku Polska zajęła 31 miejsce.

Podobne wpisy