IBM nie przejmie T-Systems

supercomputer-IBM

This post is also available in: English

IBM musiał zrezygnować ze swoich planów nabycia T-Systems po tym, jak niemiecki urząd antymonopolowy odmówił udzielenia zielonego światła transakcji.

Niemiecki urząd antymonopolowy mówi „nie”

IBM oficjalnie wycofał swoje zgłoszenie planów przejęcia zasobów, jak również personelu z firmy T-Systems International GmbH z Frankfurtu nad Menem.

Przejęcie miało obejmować kilkuset wyspecjalizowanych pracowników do obsługi wysokowydajnych serwerów mainframe, ale z wyłączeniem istniejących umów z klientami końcowymi T-Systems. Strony planowały również zawrzeć długoterminową umowę o współpracy, na mocy której IBM będzie świadczyć usługi w zakresie infrastruktury typu mainframe dla klientów końcowych T-Systems jako podwykonawca.

„Pomimo rosnącej tendencji firm do migracji danych z potężnych komputerów typu mainframe do bardziej nowoczesnych technologii, takich jak chmura, usługi typu mainframe nadal stanowią rynek wart miliardy. Według wstępnej oceny Bundeskartellamt, IBM zajmuje dominującą pozycję w Europejskim Obszarze Gospodarczym, która zostałaby dodatkowo wzmocniona poprzez pozyskanie personelu i niezbędnej infrastruktury od swojego konkurenta, T-Systems” – powiedział Andreas Mundt, prezes Bundeskartellamt.

IBM dominuje na rynku mainframe

Proponowane nabycie wpłynęłoby na ogólnoeuropejski rynek usług typu mainframe. IBM również działa na tym rynku i, zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Bundeskartellamt, jest zdecydowanie liderem rynku, wyprzedzając swoich konkurentów, takich jak m.in. T-Systems, Atos, DXC, Finanz Informatik, Fiducia & GAD IT.

Silną pozycję IBM na rynku usług w zakresie sprzętu typu mainframe wzmacnia również fakt, że wszyscy konkurenci IBM w tym obszarze działalności są zależni od jego usług, ponieważ przedsiębiorstwo jest w rzeczywistości jedynym producentem mainframe. Innym aspektem, który należało uwzględnić, było to, że jakakolwiek możliwość migracji klientów na inne systemy centrów danych lub rozwiązania w chmurze wiąże się z bardzo wysokimi nakładami inwestycyjnymi.

Zgodnie ze wstępną oceną Bundeskartellamt proponowana koncentracja, w szczególności transfer personelu (specjaliści od infrastruktury mainframe są rzadkością i są bardzo poszukiwani) oraz planowana współpraca outsourcingowa, wzmocniłaby dominującą pozycję IBM. Współpraca poprawiłaby również dostęp IBM do rynków zbytu. W związku z transakcją T-Systems nie byłaby już niezależna i nie działałaby na rynku w takim samym zakresie jak poprzednio, co przyniosłoby korzyści w szczególności IBM. Od pozostałych mniejszych konkurentów na rynku nie oczekuje się, że zrekompensują oni ten efekt.

Transakcja warta 860 mln €

Połączenie zostało oficjalnie ogłoszone na początku 2019 roku. Firmy odmówiły ujawnienia warunków, ale według ówczesnych doniesień transakcja mogła być warta ok. 860 mln € i miała obejmować ok. 400 pracowników. Nie wszystkie jednostki T-Systems miały być związane z transakcją. Niektóre z nich zostały już połączone z lokalnymi jednostkami T-Mobile w poszczególnych krajach (np. w Polsce) i zostałyby wyłączone z przejęcia.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *