Hawe Telekom rozszerza swoje kompetencje o rozwiązania Smart City

Hawe-Telkom-smart-city

This post is also available in: English

Hawe Telekom, będący w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wprowadza na rynek ofertę z zakresu rozwiązań Smart City, która ma pozwolić firmie na zwiększenie przychodów oraz rozwój kompetencji technologicznych. Pierwsze projekty na rzecz inteligentnych miast Hawe Telekom planuje rozpocząć w perspektywie sześciu najbliższych miesięcy.

Smart City: remedium na zwiększenie przychodów i rozwój kompetencji

Hawe Telekom – polska spółka światłowodowa – zdecydował się wprowadzić na rynek ofertę z zakresu rozwiązań Smart City. Hawe Telekom komunikuje, że jest to element przyjętej strategii mającej na celu zwiększenie przychodów oraz rozwój kompetencji technologicznych spółki. Nowe rozwiązania bazować będą na posiadanej przez firmę sieci światłowodowej. Firma planuje pozyskać pierwsze kontrakty w tym zakresie w perspektywie sześciu najbliższych miesięcy. Szefem dedykowanego nowej ofercie centrum kompetencyjnego został Jarosław Staręga, który posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu Smart City.

Budowa inteligentnych miast w wydaniu Hawe Telekom

Oferta Hawe Telekom z zakresu Smart City skierowana jest do jednostek samorządowych, instytucji publicznych oraz sektora prywatnego. Firma planuje m.in. partycypować w projektach skoncentrowanych na budowie sieci szerokopasmowych dla obszarów miejskich, obejmujących wykorzystanie łączy światłowodowych oraz punktów dostępowych publicznego WiFi, które docelowo będą wykorzystane w rozwoju sieci 5G w Polsce. Kompetencje Hawe Telekom w zakresie Smart City obejmują również projektowanie, dostarczanie i instalację systemów inteligentnego monitoringu wizyjnego dla miast i dużych terenów gospodarczych (np. galerii handlowych), a także dostarczanie systemów inteligentnego oświetlenia ulicznego LED oraz systemów sterowania ruchem drogowym oraz zarządzania transportem publicznym. W jednym z pierwszych projektów spółka skupi się właśnie na wdrożeniu tego typu rozwiązań. Portfolio Hawe Telekom w obszarze Smart City to także doradztwo techniczne, wykonywanie projektów technicznych, dostawa sprzętu renomowanych firm, wdrożenia kompletnych systemów „pod klucz”, szkolenia, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Sytuacja finansowa Hawe Telekom

Hawe Telekom znajduje się obecnie w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Postrzeganie spółki przez rynek telekomunikacyjny jako podmiotu nieposiadającego stabilności finansowej powoduje, że w ostatnich latach Hawe Telekom notuje spadki w poziomie sprzedaży. W 2018 r. firma miała ok. 20,6 mln zł przychodów (spadek o 21% r/r), przeszło 22 mln zł straty operacyjnej, i ponad 26 mln zł straty netto. W 2018 r. największy udział w obniżeniu przychodów względem wyników roku poprzedniego miał spadek realizacji kontraktów dzierżawy włókien.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości (eKRS), 2019
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości (eKRS), 2019

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *