Firmy w Polsce są zainteresowane rozwiązaniami w chmurze

chmura - miasto - budynki

This post is also available in: English

Chmura obliczeniowa staje się coraz ważniejsza dla firm w Polsce. Z tego typu rozwiązań korzysta już 59% MŚP, co stanowi wzrost o 7% w stosunku do 2020 roku. Jednak pomimo konsekwentnego wzrostu, zdaniem OVHcloud i Intela, wzrost ten nie postępuje w tempie, którego byśmy oczekiwali.

Zachwyt nad rozwiązaniami w chmurze

Przede wszystkim rozwiązania cloud computing są charakterystyczne dla firm, w których transformacja cyfrowa zajmuję wysokie miejsce na liście priorytetów (65%), oraz bardzo wysokie (74%). Istotnym wydarzeniem, który wpłynął na zainteresowanie rozwiązaniami chmurowymi okazała się pandemia COVID-19. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez OVHcloud oraz Intel, w tym czasie, aż 41% firm w Polsce wykazało zainteresowanie tego typu rozwiązaniami. Dodatkowo kolejne 71% planuje kolejne wdrożenia z udziałem chmury obliczeniowej.

chmura

Jednak z drugiej strony pandemia pokazała również stosunek firm w Polsce do adaptacji rozwiązań cyfrowych. Wraz z początkiem obowiązywania pierwszych obostrzeń oraz masowego przechodzenia na prace zdalną, tym samym inwestycji w nowe technologie, aż 85% z nich oceniło swój poziom transformacji cyfrowej na bardzo wysokim poziomie. Entuzjazm ten w kolejnych miesiącach jednak systematycznie spadał. W konsekwencji po roku funkcjonowania w pandemicznej rzeczywistości, już tylko 70% badanych firm w Polsce oceniało swoją transformację cyfrową wysoko lub bardzo wysoko, a nisko lub bardzo nisko 29% (w porównaniu do 9% na początku pandemii). Jednak zdaniem OVHcloud i Intel jest to charakterystyczne dla wszystkich europejskich rynkó

Dane zlokalizowane w Polsce

Własne serwerownie to główny czynnik hamujący adaptacje rozwiązań chmurowych. Na ten problem wskazuję aż 87% firm w Polsce, o 4% mniej niż w 2020 r. Jednak zdaniem autorów badania, serwerownia funkcjonująca wewnątrz organizacji nie stanowi żadnej przeszkody z adaptacji chmury. Wiele firm zachowuje własną infrastrukturę w skali mikro z podstawowymi, kluczowymi zasobami, powierzając bardziej wymagające i ambitniejsze zadania dostawcom usług chmurowych. Na znaczeniu traci również czynnik dotyczący obaw o bezpieczeństwo danych (z 42% w 2020 r. do 12% w 2021 r.).

Ciekawą kwestią jest również lokalizacja danych przechowywanych w chmurze. Aż 88% firm w Polsce chce, żeby ich dane były przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Polsce, a 18% na terenie Unii Europejskiej. Jest to przede wszystkim podyktowane aspektem bezpieczeństwa, na który wskazuje 58% firm. Na kolejnym miejscu plasuje się natomiast atrakcyjna cena rozwiązań chmurowych, którą wskazało aż 42 proc. badanych.

chmura

Podobne wpisy