Euvic i Sylwester Biernacki inwestują w Qumak Professional Services

Zarząd Qumak poinformował o zawarciu umowy inwestycyjnej z IT Works i Manassa Investments mającej na celu dokapitalizowanie swojej spółki córki Qumak Professional Services (QPS), zajmującej się usługami wsparcia i outsourcingu IT. IT Works jest spółką zależną grupy Euvic. Ta ostatnia planowała wcześniej fuzję z Qumakiem, jednak całość zablokowała informacja o 38 mln zł podatku, jakim obciążyłby ewentualną transakcję urząd skarbowy.

Właścicielem Mansa Investments jest natomiast Sylwester Biernacki, który zainwestował w akcje Qumak kilka miesięcy wcześniej, mając na uwadze wspomnianą fuzję, co w efekcie miało doprowadzić do  powstania jednej z największych grup na polskim rynku IT. Ponieważ transakcję wstrzymano, Sylwester Bierancki zmniejszył swoje zaangażowanie bezpośrednio w Qumak, a zdecydował się na inwestycję w QPS.

O podpisaniu listu intencyjnego z potencjalnym inwestorem spółką IT Works, Qumak zawiadamiał raportem bieżącym w dniu 23 listopada 2018 roku informując jednocześnie, że umowa inwestycyjna może zostać zawarta z IT Works lub podmiotem działającym wspólnie z IT Works.

Zawarta umowa inwestycyjna stanowi, że IT Works oraz Manassa Investments obejmą 4 nowe udziały po 2 przez każdego z Inwestorów w ramach podwyższonego kapitału zakładowego Spółki. Po podwyższeniu kapitału, 4 udziały stanowią 28,6% udziałów w kapitale zakładowym QPS. Wartość transakcji to 3,6 mln zł. Umowa Inwestycyjna zawiera postanowienia umożliwiające odwracalność ww. transakcji poprzez wprowadzenie do niej „opcji call” oraz „opcji put” oraz prawo dla Qumak do przyłączenia Inwestorów w przypadku transakcji sprzedaży pozostałych udziałów należących do Qumak na rzecz innych podmiotów w przyszłości. Jednocześnie zarząd Qumak zaprasza zainteresowanych inwestorów do objęcia pozostałych 10 udziałów stanowiących 71,4% udziałów w kapitale zakładowym QPS.

Mając na względzie zgłoszenie przez Qumak wniosku o ogłoszenie upadłości, zawarcie nowej umowy inwestycyjnej należy ocenić pozytywnie. Tym bardziej, że Qumak rozpoczął równolegle procedurę zwolnień grupowych, która jest konsekwencją zgłoszonego wniosku o upadłość. Planowane jest zwolnienie do 217 osób. Na koniec 2017 r. zatrudnienie w grupie Qumak wynosiło 749 osób.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *