EFL: Rzeczywistość biznesowa MŚP w przeciągu 5 lat

This post is also available in: English

Według raportu Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL), przedstawiającego 30 najważniejszych trendów w zakresie funkcjonowania MŚP w Polsce w perspektywie pięciu najbliższych lat, pandemia stała się istotnym impulsem w zakresie cyfryzacji firm w Polsce. Przejawia się to m.in. zainteresowaniem rozwiązaniami opartymi na chmurze i sztucznej inteligencji, ale również w zakresie elektronicznym dokumentów.

Pandemia impulsem do zmian w zakresie cyfryzacji

Rynek przechodzi gwałtowne zmiany, w których transformacja cyfrowa odgrywa kluczową rolę. Firmy w swoich strategiach biznesowych coraz częściej określają ten proces jako kluczowy, równocześnie wymieniając korzyści z jej wdrażania. Jak wynika z badania EFL tym impulsem okazała się pandemia COVID-19. Aż 65% MŚP w Polsce potwierdza, że to właśnie w wyniku koronawirusa zmieniła swoje nastawienie do rozwiązań technologicznych. Co więcej 69% podkreśla, że takie nastawienie utrzyma się w kolejnych latach.

To co przemawia za zainteresowaniem cyfryzacji to przede wszystkim przyspieszenie rozwoju firmy oraz możliwość rozwoju oferty. Na te aspekty zwraca uwagę po 46% MŚP w Polsce. Jednak konkretne korzyści różnią się w zależności od wieku danego przedsiębiorstwa. Młodsze organizacje dzięki technologii chcą przyspieszyć rozwój firmy i zwiększyć szybkość jej działania. Bardziej doświadczone firmy z kolei oczekują rozwoju w zakresie innowacyjnych produktów oraz chęci spełnienia oczekiwań klientów. Równocześnie 68% MŚP w Polsce określa technologię jako dobrego kolegę, w przeciwieństwie do 18% określających jako najlepszego przyjaciela oraz 15% jako znajomego z widzenia.

Chmura już w 73% MŚP w Polsce

Jeśli chodzi o rozwój w zakresie technologii, ciężko jest pominąć aspekt rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej. Z badania EFL wynika, że już 73% MŚP w Polsce z niej korzysta, a 71% dostrzega w niej potencjał do rozwoju w kolejnych latach.

Największy odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących rozwiązania oparte na chmurze występuje w takich sektorach jak usługi i produkcja (po 77%). Równocześnie to właśnie w tych przedsiębiorstwach dostrzega się największy potencjał do rozwoju w kolejnych latach.

AI technologią przyszłości

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Obecnie z takich narzędzi korzysta jedynie 15% MŚP w Polsce, jednak w perspektywie najbliższych pięciu lat taką chęć deklaruje już 53%. Im większa firma, tym widzi większy potencjał w wykorzystaniu AI (mikro – 45%, małe – 53%, a średnie – 59%).

W perspektywie kilku najbliższych lat powszechne staną się również cyfrowe dokumenty. Aż dwie trzecie MŚP w Polsce deklaruje, że w ciągu najbliższych 3 lat przejdzie z tradycyjnej, papierowej dokumentacji na elektroniczną.

Podobne wpisy