Docelowa sieć szkieletowa OSE gotowa do użytku

siec-internet-dla-szkol-OSE

This post is also available in: English

Na 100 dni przed planowanym terminem NASK Państwowy Instytut Badawczy poinformował o zakończeniu testów odbiorczych docelowej sieci szkieletowej i systemów bezpieczeństwa OSE. Tym samym sieć gotowa jest na proces podłączania do niej placówek edukacyjnych na terenie całego kraju.

OSE gotowa na trzy miesiące przed terminem

NASK Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB), który jest operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), poinformował o zakończeniu testów odbiorczych docelowej sieci szkieletowej i systemów bezpieczeństwa OSE. Oznacza to pełną gotowość docelowych węzłów sieci OSE do podłączania placówek edukacyjnych na terenie całego kraju. Większość nowych węzłów obsługuje już ruch ze szkół. Testy odbiorcze i uruchomienie sieci szkieletowej nastąpiły trzy miesiące wcześniej niż zakładał to pierwotny harmonogram. Odbierając po testach kompletną sieć szkieletową OSE wraz z systemami bezpieczeństwa, NASK-PIB zamknął kolejny etap projektu i koncentruje się obecnie na procesie podłączania szkół do OSE, który ma zostać zakończony w przyszłym roku.

Szkielet OSE stworzony w oparciu o powierzchnie kolokacyjne 9 dostawców   

Stworzenie szkieletu OSE możliwe było dzięki zainstalowanym węzłom sieci IP/MPLS marki Juniper (wdrożonym przez Comp) oraz węzłom bezpieczeństwa (dostarczonych przez Infradatę) na bazie wynajętych powierzchni kolokacyjnych oraz zestawieniu łączy pomiędzy tymi węzłami razem z infrastrukturą aktywną.  Do sierpnia tego roku NASK odebrał od wykonawców całość usług kolokacji, świadczonych na potrzeby budowy węzłów sieci OSE. Wśród nich znaleźli się T-Mobile, Exea, INEA, Sinersio, Politechnika Białostocka, Kielecki Park Technologiczny, Park Naukowo-Techniczny Opole, Safe Center oraz Sprint. Dostawcy usług centrów przetwarzania danych na rzecz OSE zostali wybrani na drodze przetargów, przeprowadzonych z zachowaniem zasad konkurencyjności. Wszystkie umowy z wyłonionymi wykonawcami obowiązują przez okres 10 lat. Centralny węzeł OSE został zlokalizowany w Data Center Praga Północ, należącym do NASK SA. Obiekt komercyjnie działa od połowy bieżącego roku, a jego oficjalne otwarcie miało miejsce w zeszłym tygodniu, 25 września.

Ogólnopolski zasięg sieci OSE i 10 tys. podłączonych szkół

Sieć OSE, która ma na celu zapewnienie dostępu do szybkiego, bezpiecznego internetu wszystkim szkołom w Polsce, będzie zbudowana z węzłów zlokalizowanych na terenie wszystkich 16 województw. Węzły OSE zostaną docelowo podzielone na dwie kategorie: węzły regionalne, w których skład będą wchodzić węzły agregacyjne sieci (do których będą dołączone łącza ze szkół) oraz regionalne węzły bezpieczeństwa, a także węzły centralne (składające się z węzłów szkieletowych sieci, centralnych węzłów bezpieczeństwa oraz zasobów obliczeniowych OSE). Do węzłów szkieletowych dołączone będą węzły agregacyjne. Węzły te będą także zapewniały łączność do sieci internetowej. Obecnie umowy na korzystanie z usług w ramach OSE podpisało już ok. 10 tys. szkół. Spośród nich blisko 3,5 tys. już korzysta z sieci, a ponad 3 tys. kolejnych jest wyposażonych w niezbędny sprzęt i czeka na udostępnienie sygnału przez operatorów. Do końca roku z OSE będzie korzystać ponad 10 tys. szkół. Operator OSE wciąż czeka na zgłoszenia kolejnych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *