Defensywna pozycja rynku telekomunikacyjnego względem pandemii koronawirusa

This post is also available in: English

W polskim ekosystemie gospodarczym są obszary, gdzie pandemia koronawirusa, oprócz niosących ze sobą ryzyk, może paradoksalnie okazać się czynnikiem prorynkowym. Jednym z nich jest niewątpliwie branża telekomunikacyjna. PMR jest zdania, że rynek telekomunikacyjny w Polsce w perspektywie bieżącego roku przyjmie defensywną pozycję względem ogłoszonej pandemii.

Branża telekomunikacyjna może zyskać

W obliczu globalnej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poszczególne branże w polskiej gospodarce patrzą na sytuację przede wszystkim przez pryzmat ograniczonych inwestycji i strat finansowych w krótkim okresie. I jest to fakt niezaprzeczalny, biorąc pod uwagę, że najnowsze prognozy makroekonomiczne dla Polski zakładają, że PKB może spaść do poziomu poniżej 2% w skali roku. Odbicie zakładane jest dopiero w IV kwartale, a powrót do projekcji sprzed wybuchu pandemii koronawirusa będzie możliwy w roku 2021. Takie branże jak handlowa, gastronomiczna, hotelowa czy turystyczna są jednymi, które na pandemii koronawirusa ucierpią najbardziej. Są jednak obszary w ekosystemie gospodarczym, gdzie sytuacja epidemiologiczna, oprócz niosących ze sobą ryzyk, może paradoksalnie okazać się czynnikiem prorynkowym. Jednym z nich jest niewątpliwie branża telekomunikacyjna.

PMR jest zdania, że rynek telekomunikacyjny w Polsce w perspektywie bieżącego roku na ogół przyjmie defensywną pozycję względem ogłoszonej pandemii koronawirusa. PMR więcej dostrzega czynników, które w tym kontekście pozytywnie wpłyną na branżę, a zdiagnozowane czynniki negatywne, o ile wystąpią, nie będą miały silnego przełożenia na jego koniunkturę. Rynek telekomunikacyjny w takich uwarunkowaniach broni się przede wszystkim cyklicznością osiąganych przychodów z tytułu opłat abonamentowych. Podstawowym problemem okazują się natomiast niższe prognozy makroekonomiczne dla Polski mniejsza skala nowych inwestycji oraz niże projekcje wzrostu dla PKB. Niemniej jednak trendy branżowe zachowają zdecydowanie większą wagę wpływu na prognozowaną koniunkturę rynkową.

Koronawirus zakłóci łańcuch dostaw sprzętu telekomunikacyjnego

Do czynników (oprócz niższych projekcji dla wskaźnika PKB) w związku pandemią koranawirusa mogących mieć negatywny wpływ na rynek można zaliczyć m.in.:

  • Zakłócenie łańcucha dostaw sprzętu telekomunikacyjnego, komponentów, elektroniki użytkowej i urządzeń końcowych produkowanych na dalekim wschodzie. Z analizy PMR wynika, że przychody operatorów komórkowych ze sprzedaży dedykowanego sprzętu na rynku masowym są ważnym katalizatorem ich biznesu i stanowią jedną czwartą całkowitych ich przychodów. Jeśli sytuacja epidemiologiczna związania z koronawirusem będzie rozwijać się przez kolejne dwa kwartały, to może pojawić się na rynku w Polsce istotny problem z dostępnością sprzętu. To z kolei przełoży się na problemy w realizacji przez operatorów umów przetargowych, których zakres, oprócz usług, obejmuje również dostawę sprzętu, a nawet odroczenie nowych postępowań przetargowych w zakresie usług telefonii komórkowej. Takie uwarunkowania przełożą się również na zawieranie nowych i przedłużanie umów z klientami – może wzrosnąć udział umów bez sprzętu towarzyszącego. Tym samym operatorzy odnotują negatywne trendy ze sprzedaży dedykowanego sprzętu telekomunikacyjnego.
  • Obciążenie mobilnych i stacjonarnych sieci telekomunikacyjnych w związku ze zwiększonym wolumenem transmisji danych. Jest to czynnik, który koreluje z koniecznością zamknięcia placówek edukacyjnych w Polsce oraz pracą zdalną w zakładach pracy. O ile praca z domu nie oznacza od razu ryzyka dla jakości usług telekomunikacyjnych – przy założeniu, że użytkownicy będą zachowywać się w sposób zbliżony do standardowego, to stwarzają je dzieci i młodzież, nie muszący uczęszczać na zajęcia edukacyjne. W tej sytuacji rośnie ryzyko obciążenia sieci telekomów transmisją różnego typu wideo: filmów, seriali, teledysków czy odtwarzanych reklam. Również mniejsza mobilność ludzi dorosłych poza pracą może wskazywać na większe niż dotychczas wykorzystanie treści wideo posadowionych w sieci. A już teraz i bez takich czynników mówi się o powolnym wyczerpywaniu pojemności sieci mobilnych. Taka sytuacja nie powinna mieć jednak przełożenia na przychody operatorów (kwestia stale opłacanych abonamentów), ale negatywny efekt może objąć ich zyskowność, w związku z kosztami poniesionymi w wyniku potencjalnie przeciążonych sieci.
  • Wstrzymane inwestycje w rozwój sieci światłowodowych i sieci 5G w związku z ograniczoną mobilnością pracowników i dostawą sprzętu infrastrukturalnego, sieciowego i telekomunikacyjnego. W negatywnym scenariuszu może dojść w efekcie do opóźnień w komercyjnym uruchomieniu usług sieci 5G oraz FTTH w kolejnych lokalizacjach i następnie ich monetyzacji po stronie operatorów. W krótkim terminie będzie to oznaczało przede wszystkim niższe przychody z usług internetowych realizowanych po światłowodzie. W długim terminie opóźniony rozwój sieci 5G i w efekcie mniejszą ich konkurencyjność względem sieci optycznych.

Kolejne podwyżki cen usług telekomunikacyjnych?

Do potencjalnych czynników prorynkowych można zaliczyć natomiast:

  • Wyższy przepływ transmisji danych mobilnych. W dużej mierze może rzutować to na zwiększony popyt na transmisję danych w telefonach oraz dodatkowe pakiety danych, wykupywane u poszczególnych operatorów. W takich warunkach wzrosną przychody operatorów w segmencie usług realizowanych z poziomu smartfonów.
  • Większa liczba kart SIM per firma. Praca zdalna podczas trwania pandemii koronawirusa wymusi na wybranych firmach zwiększenie puli kart SIM wykorzystywanych w telefonach w celu zwiększenia mobilności i dostępności większej liczby pracowników. Zniweluje to poniekąd negatywny efekt niższego przyrostu ogółu firm w Polsce.
  • Wyższy wolumen wykonywanych połączeń telefonicznych w sieciach mobilnych i stacjonarnych jako substytut realnych spotkań (towarzyskich, jak i biznesowych). W związku ze zwiększoną liczbą wydzwanianych minut na rynku detalicznym wzrośnie wolumen zakańczanych połączeń na rynku hurtowym i tym samym przychody interkonektowe operatorów telekomunikacyjnych. Większy wpływ tego czynnika będzie widoczny w sieciach mobilnych.
  • Większe ruchy cenowe na rynku usług telefonii komórkowej. Głównie operatorzy sieci mobilnych mogą wykorzystać pandemię koronawirusa do kolejnych podwyżek cen abonamentów komórkowych (usługi w telefonie i mobilnego broadbandu). Będzie to podyktowane i tłumaczone zwiększonym popytem na tego typu usługi w związku z ograniczoną mobilnością społeczeństwa oraz rekompensatą kosztów wygenerowanych do obsłużenia zwiększonego wolumenu ruchu w sieciach (głównie mobilna transmisja danych) po stronie operatorów.
  • Możliwy większy popyt na usługi dodane w telefonii stacjonarnej w biznesie, wspierające zdalną komunikację firmową i biznesową (np. rozwiązania Unified Communications, tele- i wideokonferencje). Niemniej skala zjawiska nie będzie duża i ograniczona praktycznie do segmentu dużych firm i korporacji. Mniejsze firmy w zdalnej komunikacji będą posiłkować się głownie darmowymi rozwiązaniami typu Skype czy Microsoft Teams.
  • Wspomniane wyżej zwiększone zapotrzebowanie na pracę zdalną może wymusić na pracodawcach konieczność skuteczniejszego zabezpieczenia połączeń zestawianych między urządzeniami pracowników, a firmowym biurem i serwerami. W efekcie może wzrosnąć popyt na usługi sieci prywatnych IP VPN, już nie tylko w ich podstawowej czy darmowej postaci, ale również w formie rozwiązań droższych, o lepszych parametrach i gwarantujących stabilną pracę przy skokowo rosnących potrzebach przedsiębiorstw. Oczywiście efekt ten może być jedynie krótkookresowy. Z drugiej strony, przynajmniej dla części firm rozwiązania, z których skorzystają i pozytywne doświadczenia z pracą zdalną, mogą zostać zaimplementowane na stałe.
  • Wzrost popytu na usługi transmisji danych na rynku DLISP. Głównym katalizatorem będzie konieczność zwiększenia przepustowości sieci do obsługi danych transmitowanych na potrzeby platform streamingowych, głównie serwisów z treściami wideo (serwisy VOD, OTT itp.).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *