DC Praga Pn. – nowe data center NASK oficjalnie otwarte

NASK-centrum-danych

This post is also available in: English

W ostatnich dniach nastąpiło oficjalne otwarcie nowego data center NASK – DC Praga Pn. Obiekt będzie świadczyć usługi przechowywania i przetwarzania danych dla administracji rządowej i prywatnych firm oraz zajmie się utrzymaniem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

NASK oficjalnie ogłasza działalność DC Praga Pn.

25 września nastąpiło oficjalne otwarcie nowego centrum danych NASK – DC Praga Pn. na warszawskiej Pradze. Nowe data center to odpowiedź na lawinowy wzrost liczby danych i rosnące zapotrzebowanie sektora publicznego i prywatnego w zakresie ich bezpiecznego przechowywania i zarządzania. W uroczystości otwarcia swój udział wzięli Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji jak również członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej NASK SA oraz dyrekcja NASK Państwowego Instytutu Badawczego, Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) oraz izb branżowych. Nowo otwarte w Warszawie Data Center NASK będzie świadczyć usługi przechowywania i przetwarzania danych dla administracji rządowej i prywatnych firm oraz zajmie się utrzymaniem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Nowe centrum danych NASK bezpieczne do potęgi 7

DC Praga Pn. zostało wybudowane w ramach Pionu Inwestycji NASK SA, bez udziału generalnego wykonawcy. Komercyjne udostępnienie obiektu nastąpiło już w połowie bieżącego roku. Od tego momentu z prawie 1 000 m2 powierzchni kolokacyjnej dostępnej w 4 niezależnych komorach, ponad 40% zostało sprzedane. Spółka prognozuje, że do końca IV kw. 2019, wskaźnik zajętości powierzchni wzrośnie do 50%. DC Praga Pn. to obiekt wybudowany w myśl koncepcji zapewnienia klientom wielowymiarowego bezpieczeństwa danych: technologicznego, zasilania, fizycznego, przeciwpożarowego, warunków środowiskowych, ekologicznego oraz ciągłości działania.

Zakres bezpieczeństwa

Parametry
Bezpieczeństwo technologiczne

Zgodność DC ze standardem Rated 3 (3 niezależne przyłącza światłowodowe z odrębnymi wejściami do budynku, neutralność telekomunikacyjna obiektu, pełna redundancja kluczowych urządzeń).

Bezpieczeństwo zasilania 1,6 MW mocy IT, 2 niezależne przyłącza energetyczne od 2 niezależnych dostawców, redundantny system podtrzymania zasilania oraz pierwsza w Polsce instalacja podtrzymania zasilania oparta o baterie Li-Ion.
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe System wczesnej detekcji i sygnalizacji pożaru oraz system gaśniczy oparty o neutralny ekologicznie gaz obojętny IG-100, dysze wyposażone w tłumiki akustyczne.
Bezpieczeństwo warunków środowiskowych Redundantny system klimatyzacji precyzyjnej, cechujący się wysoką energooszczędnością dzięki technologii Freecoolingu oraz zastosowaniu ciepłych i zimnych korytarzy.
Bezpieczeństwo ekologiczne Aktywne wykorzystanie ciepła wytworzonego przez urządzenia zainstalowane w DC na potrzeby ogrzewania budynku biurowego NASK SA oraz proces utylizacji zużytego sprzętu i segregacji odpadów.

Serce #OSE

DC Praga Pn. to również centralny węzeł Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), zapewniającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Oznacza to, że w DC Praga Pn. spotykają się wszystkie połączenia i systemy, które mają wpływ na całą sieć OSE. Infrastruktura zlokalizowana w centrum danych na kolejnych etapach zapewni również kolejne elementy tego projektu takie jak aplikacje, usługi, e-podręczniki. Pierwszym etapem wprowadzenia projektu OSE jest podłączenie wszystkich szkół w Polsce do szybkiego, bezpiecznego i darmowego internetu, co zgodnie z planem powinno nastąpić do końca 2020 r. Już teraz z sieci podłączonej w ramach projektu OSE, korzysta ponad 3 tysiące szkół, a ponad 3 tys. kolejnych placówek ma wykonane wszystkie instalacje i w najbliższym czasie również będzie korzystało z tej usługi. Kolejny etap to wprowadzanie usług, pomocy dydaktycznych, aplikacji, które dzięki infrastrukturze znajdującej się w DC Praga Pn. będą spełniały najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *