Czynniki wpływające na rozwój chmury w Polsce

Firma PMR w II kw. 2018 r. przeprowadziła, badanie wśród największych polskich firm działających w branży IT. Była to już piętnasta edycja tego badania. W najnowszej fali badania wzięło udział 111 firm należących do przedsiębiorstw z sektora IT. Podstawowym celem badania było pozyskanie informacji, które pozwalają na właściwą diagnozę obecnej sytuacji na polskim rynku IT i w jego kluczowych segmentach, m.in. w obszarze usług chmurowych.

Świadczenie usług z zakresu cloud computingu przez największe firmy IT w Polsce (%), 2016-2018
[supsystic-tables id=4] Źródło: PMR, 2018

Ponad 60% największych firm IT objętych badaniem oferuje swoim klientom usług z zakresu technologii cloud computingu. Wśród podmiotów, które do tej pory nie mają w swojej ofercie usług w chmurze, co piąte (21%) planuje wdrożenie tego typu rozwiązań do końca 2018 r.

Czynniki mające największy wpływ na rynek cloud computing w Polsce (%), 2018-2019
[supsystic-tables id=12] Wyjaśnienie: ranking na skali 1-7, gdzie 1 oznacza, że dany czynnik ma najmniejszy wpływ na rozwój cloud computingu, a 7 – największy. Im wyższa wartość średniej, tym dany czynnik został oceniony jako ważniejszy.
Źródło: PMR, 2018

Rozsądne gospodarowanie budżetem firmy poprzez poszukiwanie oszczędności to główny czynnik, który będzie determinował rozwój technologii cloud computingu (średnia 4,75).

Innym istotnym czynnikiem pozostaje bezpieczeństwo, choć wpływ tego komponentu na perspektywy adopcji chmury w kraju spada. Rośnie natomiast odsetek firm, które nie mają obaw przed wykorzystaniem zasobów w chmurze i „wyrzucaniem” procesów, danych i informacji na zewnątrz.

Widać sukcesywny wzrost znaczenia modelu rozliczeniowego w postaci comiesięcznych opłat za korzystanie z usługi zamiast relatywnie wyższych początkowych wydatków inwestycyjnych związanych z wdrożeniem. Nie jest to czynnik kluczowy, ale jego waga rośnie w ostatnich latach. Część dostawców zwraca uwagę, że blisko związane z tym czynnikiem są też kwestie bardziej przewidywalnego budżetowania.

Czynniki mające największy wpływ na rynek cloud computing w Polsce (%), 2016-2019
[supsystic-tables id=13] Wyjaśnienie: ranking na skali 1-7, gdzie 1 oznacza, że dany czynnik ma najmniejszy wpływ na rozwój cloud computingu, a 7 – największy. Im wyższa wartość średniej, tym dany czynnik został oceniony jako ważniejszy.
Źródło: PMR, 2016-2018

Wśród innych ważnych czynników mogących wpływać na rozwój chmury w Polsce przedstawiciele największych firm IT w Polsce wskazali: elastyczność chmury, mobilność i zdalny dostęp, a w efekcie możliwość ograniczenia kosztów pracy. Znaczenie ma również zmiana nastawienia do chmury, poziom cen, jak również liczba nowych firm zakładanych w kraju.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *