COVID-19 uderza w sieci 5G w Europie. Aukcja zostanie anulowana również w Polsce.

5G-infrastructure

Po tym jak UKE z uwagi na COVID-19 zawiesił termin składania ofert wstępnych w pierwszej aukcji 5G w Polsce, rząd podjął kroki prawne w celu całkowitego jej anulowania. Procedurę ma umożliwić przyspieszona nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego. Polska tym samym dołączy do innych krajów, które mogą mieć problem z komercjalizacją pierwszych sieci 5G do końca 2020 r.

Zawieszenie aukcji 5G w Polsce

W połowie kwietnia tego roku UKE podał do informacji, że począwszy od 31 marca zawiesił termin składania ofert wstępnych w aukcji na częstotliwości z pasm 3,6 GHz, która wystartowała w Polsce 6 marca 2020 r. Decyzja regulatora została podyktowana przepisami tzw. pierwszej Tarczy Antykryzysowej – ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. UKE wyjaśnił, że po upływie okresu zawieszenia termin składania ofert wstępnych będzie biegł dalej.

Pierwotnie telekomy miały możliwość składania ofert w pierwszej aukcji 5G w Polsce do 23 kwietnia. Zgodnie z planem koniec aukcji i rozdysponowanie czterech bloków częstotliwości miało przypaść na koniec czerwca.

Anulowanie aukcji 5G w Polsce

28 kwietnia Ministerstwo Cyfryzacji podało do informacji, że rząd podjął decyzję o wprowadzeniu przepisów pozwalających na unieważnienie obecnego postępowania aukcyjnego na częstotliwości przeznaczone na potrzeby technologii 5G. Argumentem są wątpliwości prawne, jakie pojawiły się po zawieszeniu aukcji przez UKE w połowie kwietnia oraz możliwość wprowadzenia dodatkowych regulacji dotyczących tematu cyberbezpieczeństwa.

Powyższe przepisy rząd chce uskutecznić dzięki nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego, realizując pierwszy etap wdrożenia w Polsce Dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE). Rząd pracował na projektem ustawy od ubiegłego roku, a w związku z obecną sytuacją epidemiczną podjął decyzję o przyspieszeniu jego wdrożenia.

Równolegle nie podano terminu, kiedy aukcja 5G w Polsce miałby zostać powtórzona od początku do końca.

COVID-19 paraliżuje rozwój sieci 5G w Europie

Zgodnie z unijnym programem rozwoju sieci 5G ustanowionym w ramach Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej każdy z krajów członkowskich został zobowiązany do uruchomienia sieci 5G przynajmniej w jednym dużym mieście do końca 2020 r. Dużą przeszkodą dla realizacji tych celów jest jednak panująca pandemia koronawirusa. Do tej pory z uwagi na COVID-19 terminy aukcji pierwszych częstotliwości dla nowej sieci zostały przesunięte w trzech krajach europejskich – we Francji, Portugalii oraz w Polsce, gdzie z końcem roku miały ruszyć pierwsze komercyjne sieci 5G.

Źródło: IDATE DigiWorld, 5G Observatory, 2020

Zawieszenie aukcji na kolejne częstotliwości 5G ogłosiły również Austria i Hiszpania – kraje, w których komercyjna usługa 5G dostępna jest od ubiegłego roku. Oprócz tego komercyjne 5G w Europie dostępne jest również w Finlandii, Irlandii, Rumunii, Niemczech, na Węgrzech, Łotwie, oraz we Włoszech, a także poza UE w Norwegii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii.

Źródło: IDATE DigiWorld, 5G Observatory, 2020

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *