Comarch traci część megakontraktu na utrzymanie systemu KSI w ZUS

W ostatnich dniach ZUS zdecydował o częściowym odstąpieniu od zawartego 2 marca 2018 r. megakontraktu z Comarchem na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI). Całkowita wartość 4-letniej umowy opiewa na sumę 242 mln zł. ZUS uzasadnia swoją decyzję tym, że Comarch nie zaliczył dwukrotnie weryfikacji gotowości do przejmowania kluczowych usług. Z związku z tym naliczył Comarchowi ponad 24 mln zł kary. Comarch został zobowiązany do przejęcia całości usług utrzymania ZUS KSI w ciągu maksymalnie dwunastu miesięcy od momentu podpisania umowy (termin ten upływa 1 marca 2019 r.).

Problematyczne usługi w ramach rozwiązanej części umowy z Comarchem zostały tymczasowo (do czasu wyboru nowego wykonawcy w trybie konkurencyjnym) przekazane firmie Asseco, która jest twórcą całego systemu IT dla ZUS oraz jego poprzednim utrzymaniowcem. Asseco obniżyło ceny dla świadczonych wcześniej usług o 15-30%.

W odpowiedzi na zarzuty ZUS, Comarch deklaruje, że prowadzone przez niego prace utrzymaniowe postępują zgodnie z harmonogramem i kwestionuje zasadność częściowego wypowiedzenia umowy oraz naliczenia kary. Firma nie wyklucza także dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Równocześnie spółka informatyczna zapewnia, że powstała sytuacja nie będzie miała znaczącego wpływu na wyniki finansowe w 2019 r. Tym samym nie zamierza zawiązywać rezerwy na karę.

Docelowo prognozuje się, że w średnim terminie zarówno Comarch, jaki i Asseco nadal posiadają szanse na kontynuację prac utrzymaniowych nad systemem KSI. Nie wyklucza się również współpracy spółek w tym zakresie, tym bardziej, że w planach jest stworzenie nowego systemu informatycznego dla ZUS, tzw. KSI 2.0, do którego zaproszone zostały Asseco Poland i Comarch. Obie firmy mają już z ZUS umowy ramowe na modyfikację i rozbudowę systemu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *