Branża gamingu w Polsce warta 2,5 czy 30,5 mld zł?

Rynek-gamingu-w-Polsce-PMR-raport

This post is also available in: English

Przemysł gamingowy w Polsce jest złożonym biznesem, który posiada różne wymiary wartościowe. Obecna wartość polskiego rynku od strony wydatków na gry szacowana jest na ok. 2,5 mld zł (wzrost o 7% r/r). Niższą wartość daje suma przychodów ze sprzedaży gier w Polsce po stronie podmiotów aktywnych na rynku. Siła polskiego sektora gier wyraża się jednak najpełniej wyceną polskich spółek gamingowych na GPW. W lutym 2019 r. kapitalizacja polskiego GameDev’u osiągnęła próg 30,5 mld zł.

2,5 mld zł wydatków na gry w 2018 r.

Przemysł gamingowy jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów w polskiej branży rozrywkowej. Równolegle coraz bardziej wyróżnia się on na arenie międzynarodowej. Branża ma rożne wymiary, których wycena jest indywidualną kwestią. W podstawowym rozumieniu wartości rynku gamingu, jako sumy wydatków na gry wideo, jego ubiegłoroczną wielkość w Polsce PMR ocenia na 2,5 mld zł. Ponadto roczna dynamika zmian utrzymuje się na poziomie 7%. Według danych PMR, w największym stopniu koniunkturę polskiego rynku gier wideo budują przychody ze sprzedaży gier na komputery PC i konsole oraz dedykowanych im płatnych dodatków.  Równocześnie coraz większy udział zyskują wydatki na gry i dodatki do gier mobilnych, przeglądarkowych i społecznościowych, dążąc do przewagi w torcie rynkowym. Związane jest to m.in. z wysoką penetracją urządzeń mobilnych i dostępu do internetu oraz jednocześnie rosnącą popularnością gier free-to-play.

Wycena polskich spółek gamingowych

Innym wymiarem jest wycena polskich spółek gamingowych obecnych na rynkach warszawskiej GPW, czyli wartość tzw. polskiego GameDev’u (branży produkcji gier wideo w Polsce). Na głównym parkiecie giełdowym funkcjonuje obecnie ośmiu producentów gier, a na NewConnect kolejnych dwudziestu. Z analizy PMR wynika, że w 2017 r. gamingowe spółki giełdowe (razem z Techlandem, który jest poza giełdą) wypracowały w sumie 953,7 mln zł, co w skali roku oznacza 3% spadek. Dla 2018 r. PMR szacuje ten wskaźnik na poziomie 985,1 mln zł przychodów (wzrost o 3% r/r). Za fluktuację wspomnianych przychodów odpowiadają głównie studia developerskie tworzące wysokobudżetowe gry AAA (CD Projekt, Techland). Ich wyniki uwarunkowane są sezonowością produkcji oraz różną skalą sukcesu poszczególnych tytułów. Większą stabilność przychodów wykazują natomiast mniejsze spółki gamingowe, z segmentu gier niskobudżetowych i niezależnych gier indie, co warunkuje większa regularność osiąganych wyników, m.in. dzięki rozwijanemu modelowi biznesowemu free-to-play. Kluczowe znaczenie ma jednak globalny charakter działalności polskich producentów gier, który daje większe możliwości budowania skali. Po odliczeniu przychodów osiąganych na rynkach zagranicznych (96-97%), na sam polski rynek przypada zaledwie 30 mln zł.

Należy mieć świadomość, że powyższą wartość branży produkcji gier wideo w Polsce uzupełniają przychody producentów gier będących poza giełdą. W większości nie publikują oni wyników finansowych. Ocenia się, że w Polsce działa ok. 400 rodzimych firm zajmujących się produkcją gier komputerowych. Większość z nich to niskobudżetowe i niezależne studia deweloperskie indie.

Siła GameDev’u w Polsce wyraża się również wyceną spółek gamingowych na warszawskiej GPW. W tym wymiarze skala branży gamingowej w kraju jest zdecydowanie największa. W 2018 r. łączna kapitalizacja polskich spółek gamingowych notowanych na GPW wyniosła 17 mld zł. Rok do roku ich wycena wzrosła więc o przeszło połowę. W lutym 2019 r. giełdowe spółki gamingowe warte były już były blisko 22 mld zł. Ponadto wycenę do poziomu 30,5 mld zł podbija szacowana na ok. 9 mld zł kapitalizacja Techlandu. Tego studia na giełdzie nie ma, ale spółka planuje swój debiut na rynku głównym prawdopodobnie najwcześniej w 2020 r. Przeszło 95% giełdowej kapitalizacji polskiego sektora producentów gier przypada na spółki z głównego parkietu GPW, w tym przede wszystkim firmę CD Projekt.

Społeczność graczy w Polsce

Rynek gier komputerowych w Polsce (wymiarowany głównie od strony spendingu obecnych na nim graczy) ewoluuje w silnej korelacji z rosnącą liczbą graczy korzystających z różnych platform oraz kształtowany jest przez wyraźne trendy konsumenckie.  PMR szacuje liczbę graczy w Polsce w wieku 15-55 lat na 16,6 mln. W okresie 2014-2018 wolumen ten charakteryzowała średniorocznie 6% stopa wzrostu. Liczba graczy w Polsce jest jednak bardziej miarodajna, jeśli ograniczy się ją wyłącznie do aktywnych użytkowników internetu. Wówczas plasuje się ona na poziomie 14,8 mln (użytkownicy w wieku 15-55 lat), a jej roczny wzrost jest bardziej dynamiczny (CAGR w latach 2014-2018 równy 9%), co tłumaczy m.in. rosnące nasycenie usługami internetowymi oraz szerszy zasięg gier online – przeglądarkowych i w serwisach społecznościowych.

Badania PMR: wydatki na gry

Poniżej prezentujemy wybrane dane z autorskiego badania PMR.

Więcej informacji na temat rynku gamingu w Polsce znajduje się w raporcie PMR: Gaming market in Poland. Market analysis and development forecasts for 2019-2024.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *