Bezpłatny roaming przez kolejne 10 lat

Kobieta - komórka

This post is also available in: English

30 czerwca 2022 r. wygasną przepisy Komisji Europejskiej dotyczące roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej na terenie Unii Europejskiej. W czwartek 8 grudnia 2021 r. KE przyjęła wstępny projekt, który przedłuża obecnie obowiązujące przepisy o kolejne 10 lat.

Ochrona przed dodatkowymi kosztami

Docelowo do 2032 roku wszyscy mieszkańcy UE będą mogli podczas podróży dzwonić, wysyłać SMS-y i korzystać z danych mobilnych bez ponoszenia dodatkowych opłat. Rozwiązanie to stało się możliwe dzięki wstępnemu projektowi przyjętemu przez KE, w którym formalnie uchwalono plan przedłużenia zasady „Roam Like At Home” (RLAH). Oznacza to, że abonenci korzystający z usług roamingowych będą mogli nadal korzystać z darmowych usług.

Obecne przepisy oraz te, które będą obowiązywać w ciągu najbliższych 10 lat, mają głównie na celu ochronę użytkowników przed ponoszeniem dodatkowych kosztów podczas podróży po UE. Nowa regulacja wymaga również od operatorów telefonii komórkowej odpowiedniego informowania swoich abonentów o ewentualnych dodatkowych opłatach za poszczególne usługi telekomunikacyjne.

Taka sama jakość połączenia, jak u operatora krajowego

Nowym zapisem w rozporządzeniu jest zagwarantowanie konsumentom prawa do korzystania z takiej samej jakości i szybkości połączenia z siecią komórkową za granicą, jak i w kraju. Oznacza to, że w przypadku dostępu do sieci 5G u operatora krajowego (z którym mamy podpisaną umowę), podczas podróży po UE mamy mieć zagwarantowany dostęp do takiej samej jakości połączenia – jeśli jest to możliwe.

Dodatkowo przedstawiony projekt przewiduję również obniżenie hurtowego kosztu 1GB danych z obecnie obowiązujących 3 euro do poziomu 1,5 euro w 2025 r. Przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2022 r.

Podobne wpisy