Automatyzacja i robotyzacja – nowy kierunek zmian

automatyzacja

This post is also available in: English

Automatyzacja i robotyzacja nabiera coraz większego znaczenia dla przedsiębiorstw w Polsce. Prawie połowa (44%) uważa, że ​​jest gotowa zainwestować w tym kierunku. To duża zmiana, ponieważ w minionym roku tylko jedna czwarta firm wierzyła w takie podejście. Jednak pandemia COVID-19 pokazuje, jak ważne są inwestycje w poprawę procesów biznesowych w organizacji – to najważniejsze wnioski z nowego badania firmy Personnel Service.

13% firm już wdraża automatyzację

Oprócz samej gotowości do inwestycji, już ponad trzykrotnie wzrósł odsetek przedsiębiorstw, które aktualnie wdrażają automatyzację. W poprzednim roku było to zaledwie 4,3%, w 2021 r. jest to już 13%. Wzrósł również odsetek firm w Polsce, które planują wdrożenie narzędzi automatyzacji i robotyzacji do swojej organizacji (19%).

Co przemawia za inwestycją?

Dla przedsiębiorstw głównych powodem inwestycji w tym kierunku jest efektywność pracy. Uważa tak co trzecia firma w Polsce (34%), z czego ponad połowę stanowią firmy z branży produkcji przemysłowej (55%). Drugi powód to możliwość ciągłości pracy, bez potencjalnych przerw. Wskazuje tak kolejne 31% badanych, z czego głównie firmy z sektora usług (36%). Trzeci główny powód dotyczy oszczędności w związku z większą produktywnością, możliwością ograniczenia zatrudnienia oraz równocześnie  podnoszeniem innowacyjności i nowoczesności firmy (30%).

„Wdrożenie automatyzacji czy robotyzacji to proces kosztowny i długotrwały, ale firmom podjęcie tego wysiłku opłaca się w perspektywie długoterminowej. To zdecydowanie wpłynie na nasz rynek pracy, bo potrzebne będą inne kompetencje pracowników” – komentuję Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Wysoko oceniany jest również powód dotyczący ograniczenia ryzyka błędu, na który wskazuje co piąta badana firma. Ten czynnik jest doceniany zwłaszcza przez firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników (35%) i sektor publiczny (33%).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *