ATM poprawia wyniki i może mieć nowego inwestora

centrum_danych_szafy_rack

This post is also available in: English

Przychody ATM w pierwszym kwartale wzrosły dzięki usługom data centrowym. Udział tego segmentu w wynikach spółki zbliża się do 50%. W spółce może pojawić się nowy inwestor.

Wzrost sprzedaży ATM w I kw. 2019 r.

W I kwartale 2019 r. przychody ATM wzrosły o 6,6% do 35,7 mln zł. EBITDA spółki wyniosła niemal 17,2 mln zł i była o 72,5% wyższa niż rok wcześniej. Udział przychodów z centrów danych zbliża się do 50%. Na koniec I kw. 2019 r. wzrósł do 48,5%, w porównaniu do 45% rok wcześniej. Przychody abonamentowe to 98% przychodów ze sprzedaży ATM.

15% wyższe przychody z centrów danych

Według Zarządu ATM korzystny wynik w pierwszym kwartale był niemal w całości zasługą pozytywnej kontrybucji segmentu usług centrów danych, w którym wartość wypracowanych przychodów zwiększyła się o ponad 15% w ujęciu rok-do-roku, co wynikało przede wszystkim z:

  • utrzymania ponad 10% tempa wzrostu sprzedaży usług serwerów dedykowanych oraz bardzo dynamicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży usług cloud computingu
  • wzrostu przychodów o charakterze abonamentowym związanych z tzw. podstawowymi usługami kolokacyjnymi (Rack, Box, Data Room) o ok. 6%
  • wzrostu przychodów z usług zasilania gwarantowanego o 38%. Usługi te stanowią nieodłączny element wszystkich podstawowych usług świadczonych w centrach danych, a podniesienie stawek dla klientów spółki wynikało wprost z konieczności zniwelowania równie istotnego wzrostu rynkowych cen zakupu energii elektrycznej mającego miejsce w trakcie 2018 roku (ATM kontraktuje zakupy energii w interwałach rocznych, więc efekt podwyżki cen na rynku widoczny jest w jego wynikach dopiero od początku 2019 roku).
  • zwyżka kosztów zakupu energii elektrycznej odpowiada za ok. 90% całkowitego wzrostu kosztów segmentu data center.

Prognoza wyników w 2019 roku

Zarząd ATM przekazał też prognozę wyników finansowych spółki na rok 2019 r. Prognoza za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku obejmuje: przychody ze sprzedaży ATM na poziomie 148 mln zł oraz zysk EBITDA na poziomie 58,5 mln zł. Kluczowe założenia do powyższej prognozy wyników spółki są następujące:

  • punktem wyjścia do prognozy są zrealizowane przez spółkę wyniki w pierwszym kwartale 2019 roku, które zostały opublikowane w ramach raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku
  • przychody ze sprzedaży zostały zaprognozowane na bazie aktualnego poziomu przychodów o charakterze abonamentowym, po uwzględnieniu podpisanych, lecz niefakturowanych jeszcze kontraktów i modyfikacji kontraktów z klientami oraz planowanych w dalszej części roku sprzedaży i modyfikacji kontraktów z klientami o wysokim prawdopodobieństwie realizacji
  • poziom kosztów operacyjnych został szczegółowo zaprognozowany w oparciu o założenia budżetowe spółki, z uwzględnieniem aktualnego poziomu zaawansowania inicjatyw zwiększających efektywność kosztową spółki oraz planowanych kierunków rozwoju sprzedaży.

Możliwa zmiana właściciela spółki

Jeszcze w kwietniu Zarząd ATM, którym od marca kieruje Daniel Szczęśniewski nie wykluczył, że większościowy udziałowiec spółki może być zainteresowany wyjściem z inwestycji. Informacja ta została ujęta jako rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności.  Podczas przeglądu będą rozważane przez Zarząd różne opcje strategiczne w odniesieniu do obszarów biznesowych, w szczególności poszukiwanie celów akwizycyjnych, poszukiwanie partnerów do joint venture, poszukiwanie inwestorów strategicznych lub dokonanie transakcji o innej strukturze oraz analiza sposobów wykorzystania ewentualnie pozyskanych aktywów lub środków, jak również brak działań związanych z wyżej wymienionymi opcjami. Analogiczną informację ATM podał też w maju informując tym razem, że wyżej wymienione działania podejmie większościowy udziałowiec spółki.

ATM liderem rynku data center

Według danych PMR zawartych w najnowszym raporcie „Rynek centrów danych w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024”, ATM jest liderem rynku usług kolokacyjnych w Polsce. Posiada największe zasoby data centrowe i możliwości ich dalszej rozbudowy.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *