Analysys Mason: korzyści dla Europy z 5G to nawet 210 mld euro

Inwestycje

This post is also available in: English

Analiza przeprowadzona przez Analysys Mason, we współpracy z  Qualcomm i Ericsson, dowodzi, że pełne wprowadzenie 5G może zapewnić korzyści w Europie wynoszące ponad 210 mld euro, z czego około 15 mld dla samej Polski.

Korzyści finansowe

Aktualnie operatorzy telekomunikacyjni oferują nam dostęp do technologii 5G, dając możliwość już teraz poznania sporej części zalet i możliwości idących za wprowadzeniem sieci nowej generacji. Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Analysys Mason w oparciu o dane Qualcomm i Ericsson z tych korzyści może skorzystać cała Europa włącznie z Polską. Wdrożenie technologii 5G jako „otwartej platformy innowacji” może przynieść w Europie ponad 210 mld euro przychodów, z czego sama Polska może zyskać około 15 mld euro. Zdaniem Wassim Chourbaji, Starszego Wiceprezesa ds. rządowych, Qualcomm Communications SARL, 5G może być idealną odpowiedzią ekonomiczną do sytuacji w której aktualnie znajduje się wiele państw nie tylko w Europie. Sieć 5G to nie tylko zapewnienie lepszej łączności pomiędzy smartfonami, ale również nowe rozwiązania które mogą być impulsem do dalszego rozwoju gospodarki.

Zdaniem Analysys Mason największe ogólne korzyści netto w Europie osiągną Niemcy sięgające 38,5 mld euro, przy nakładach sięgających 6 mld euro. Daje to stosunek CBR na poziomie 7,5. Natomiast Szwajcaria osiągnie najwyższy wskaźnik CBR w wysokości 14,7, co w jej przypadku oznacza 10 mld euro korzyści netto, przy 700 mln nakładów inwestycyjnych. Zdaniem Gabriela Solomon Head of Government & Industry Relations, Polska może zyskać na pełnym wdrożeniu technologii 5G około piętnaście miliardów euro, co daje czwarte miejsce na trzydzieści krajów w Europie. Szacowane nakłady inwestycyjne platformy 5G w Polsce to ponad cztery miliardy euro.

Kluczowe sektory

Jeśli chodzi o wpływ na europejski PKB, największe korzyści gospodarcze będą pochodzić z inteligentnych fabryk, rolnictwa i usług telekomunikacyjnych w sieci FWA (podmiejskiej i wiejskiej), przynosząc zyski netto w wysokości odpowiednio 58 miliardów euro, 37 miliardów euro i 18 miliardów euro. W badaniu wskazano również kluczowe obszary wymagające częściowego lub całkowitego finansowania ze środków publicznych w celu osiągnięcia korzyści z nowych rozwiązań. Należą do nich: opieka zdrowotna i szpitale, budynki komunalne, edukacja i turystyka, rolnictwo oraz miejskie hotspoty. W badaniu ustalono, że możliwe jest uzyskanie ponad 50 mld euro korzyści dzięki zapewnieniu publicznego finansowania w wysokości poniżej 20 mld euro.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *