ABSL: Regulacja pracy zdalnej

podpis - dokument

This post is also available in: English

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) wystosowało oficjalne pismo do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, w którym wyraziło swoje stanowisko w sprawie konieczności uregulowania pracy zdalnej w polskim systemie prawnym. W dokumencie związek zwraca uwagę na niejasne przepisy, które obecnie obowiązują.

Potrzeba  zmiany przepisów

Praca zdalna stała się ostatnio jednym z najpopularniejszych sposobów pracy, ale polski system prawny nadal nie zawiera precyzyjnych regulacji dotyczących jej funkcjonowania. Z punktu widzenia pracodawców i pracowników jej uregulowanie jest istotne, ponieważ wszystko wskazuje na to, że praca zdalna zostanie z nami na dłużej. Na ten problem zwraca w swoim stanowisku ABSL, który uważa, że nowe podejście do relacji prawno-pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian społecznych i technologicznych mających miejsce w ostatnich latach, jest warunkiem efektywnego funkcjonowania całego sektora po zniesieniu stanu pandemii. Nowe przepisy powinny być oparte na wypracowanych przez ostatnie miesiące praktykach, a nie modyfikowaniu wcześniej  istniejących przepisów, które w obecnej sytuacji nie przekładają się sprawne funkcjonowanie organizacji.

„Jak pokazuje praktyka, praca zdalna przyjmuje różne formy i stosowana jest przez strony w różnym zakresie. Regulacje kodeksowe powinny być na tyle elastyczne, aby nie zamykać drogi do stosowania pracy zdalnej rożnej wielkości podmiotom, zarówno tym, których organizacja i fundusze pozwalają na wdrożenie rozwiązań skomplikowanych organizacyjnie i kosztownych, jak i podmiotom, które będą stosować pracę zdalną raczej okazjonalnie –  komentuje Piotr Dziwok, Prezes ABSL

Według ABSL obecne przepisy nie zapewniają wystarczających regulacji, aby wyjaśnić wszelkie niejasności. Są one zbyt sformalizowane, przez co są mało czytelne i budzą uzasadnione wątpliwości interpretacyjne. Również, co istotne z punktu funkcjonowania całej gospodarki, duża część firm z powodu pandemii całkowicie zrezygnowała z tradycyjnych form komunikowania, na rzecz elektronicznych rozwiązań. Dlatego konieczne jest przyjęcie przepisów dostosowanych do zmieniającego się rynku pracy, uwzględniającego nowe formy funkcjonowania. Zdaniem ABSL ich odpowiednie uregulowanie przełoży się również na nowe inwestycje oraz nowe miejsca pracy.

4 główne obszary zmian

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych podkreśla cztery główne kierunki zmian: uelastycznienie warunków i przesłanek pracy zdalnej, usystematyzowanie zasad dotyczących wyposażenia stanowiska pracy i zwrotu kosztów związanych z pracą zdalną, odformalizowanie Projektu i usunięcie przepisów, które są zbędne, powtarzające się lub powielają kwestie już uregulowane w innych aktach prawnych, doprecyzowanie przepisów w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

 „Mamy świadomość, że przepisy są tworzone z myślą o wszystkich uczestnikach rynku, jeśli jednak jako sektor mamy być konkurencyjni na międzynarodowym rynku, przyciągać kolejne inwestycje i tworzyć miejsca pracy to uelastycznienie warunków i przesłanek pracy zdalnej w tym wprowadzenie pojęcia pracy zdalnej incydentalnej, a także uelastycznienie warunków zaprzestania wykonywania pracy zdalnej i usystematyzowanie zasad dotyczących wyposażenia stanowiska pracy i zwrotu kosztów muszą zostać dopracowane” – dodaje Wioletta Bobryk, Legal and Compliance Director ABSL

O ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych – zrzesza 230 największych światowych firm, zatrudniających obecnie w Polsce blisko 350 000 osób. Ponad 1 500 centrów usług, rozproszonych w ponad 50 miastach, tworzy prężny ekosystem wspierający innowacyjne rozwiązania wdrażane przez międzynarodowe korporacje. Celem jest budowanie atrakcyjnych i zrównoważonych ekosystemów, które dzięki temu pozytywnemu zaangażowaniu stworzą nowe, wartościowe miejsca pracy i w sposób odpowiedzialny będą rozwijać inwestycje i biznes w lokalnych społecznościach

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *