40% Polaków z niewystarczającą prędkością internetu w czasie pandemii

praca zdalna - komputer

This post is also available in: English

Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Polska nadal ma nierówny dostęp do jakości internetu, co było jeszcze bardziej widoczne podczas pandemii COVID-19. W tym czasie około 15,3 mln Polaków mieszkało na obszarach o niewystarczającej prędkości pobierania.

Odpowiednia jakość łącza to problem dla 15,3 Polaków

Aż 201 powiatów doświadczyło co najmniej jednej formy ryzyka wykluczenia cyfrowego podczas pandemii z powodu nieodpowiednich prędkości łączy internetowych. Był to okres, w którym internauci wymagali znacznie wyższych przepustowości, które były niezbędne do prowadzenia zdalnego stylu życia. Jednak według analizy PIE w 184 powiatach (48,4% wszystkich powiatów w Polsce) co najmniej połowa testów przeprowadzonych na połączeniach stacjonarnych lub bezprzewodowych wykazała niewystarczającą prędkość pobierania. Oznacza to, że problem ten dotknął aż 15,3 mln Polaków.

W raporcie czytamy również, że dobrej jakości dostęp mobilny jedynie w niewielkim stopniu mógł zrekompensować brak dostępu stacjonarnego. Może to wynikać z faktu, że z niedostateczną prędkością internetu mobilnego mierzyło się 13,4 mln osób.

Wielkopolska jako jedyny region w Polsce ze średnią prędkością powyżej 100 Mbps

Jednak analizując wszystkie testy jakości internetu, przeprowadzone pomiędzy 2019 i 2020 r., średnia prędkość internetowa wzrosła o ponad 50% (z 40,8 Mbps do 62 Mbps) dla internetu domowego oraz o 40% (z 20,7 Mbps do 29 Mbps) dla połączeń mobilnych. Przekładając to na powiaty, 97% z nich w czasie pandemii zyskała lepszy dostęp w przypadku łączy stacjonarnych, 75% w przypadku łączy bezprzewodowych oraz 94% na urządzeniach mobilnych (korzystających bezpośrednio z internetu mobilnego).

Dostęp do odpowiedniej jakości łącza internetowego jednak jest zależny od poszczególnych regionów. Tylko województwo wielkopolskie, jako jedyne w Polsce w czasie testów uzyskało średni wynik powyżej 100 Mbps dla wszystkich powiatów. W samym Poznaniu średnia prędkość pobierania w ostatnim kwartale 2020 r. wyniosła 114 Mbps.

Podobne wpisy