16% firm wykorzystujących chmurę korzysta z multi-cloud

chmura

This post is also available in: English

Badanie na zlecenie Deloitte analizuje korzyści, obawy oraz oczekiwania polskich firm względem usług w chmurze. Z ostatnich badań PMR wynika, że odsetek polskich firm korzystających z chmury obliczeniowej waha się od 10% do 60% w zależności od wielkości firmy (liderami są największe organizacje).

Wdrożenia chmury powyżej oczekiwań

W raporcie Deloitte wskazano, że chmura publiczna w organizacjach staje się rynkowym standardem, który nie tylko wpływa na bezpieczeństwo danych, ale także na szybsze i efektowniejsze działanie. Jest to również ważny czynnik w budowaniu przewagi rynkowej. Ponad 80% ankietowanych firm stwierdziło, że wdrożenie chmury do ich organizacji przekroczyło ich oczekiwania.

Kluczową kwestią, dla których firmy decydują się na wdrożenie usługi chmurowej jest zwiększenie skalowalności i dostępności mocy obliczeniowych. Wskazuje tak 54% ankietowanych. W poprzednich badaniach głównym powodem była optymalizacja kosztów, jednak w tegorocznym badaniu znalazła się ona na drugim miejscu z wynikiem 51%. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym jest istotnym czynnikiem dla firm, które zapowiadają rozszerzenie wykorzystania chmury publicznej (59% wskazań).

Korzyści z chmury

Jedna piąta zasobów firm w chmurze

Pomimo rosnącego trendu przenoszenia danych do chmury, 73% organizacji w Polsce trzyma w niej tylko jedną piąta swoich danych, a tylko 2% przeniosło do niej ponad połowę. Wśród firm które nie korzystają z usług chmurowych największą obawę przed wdrożeniem tego rozwiązania jest troska o bezpieczeństwo systemów i danych (43%). Jednak czynnik ten mocno maleje po pierwszej migracji danych do chmury (10%). Firmy również obawiają się, że przenoszenie danych do chmury będzie trudne (38%) i architektura w chmurze będzie zbyt złożona (37%).

obawy korzystania z chmury

Firmy w Polsce w głównej mierze korzystają z jednego dostawcy usług chmurowych (84%). Jako główny powód takiego rozwiązania wskazują, że bliska współpraca z jednym dostawcą to lepsze zrozumienie biznesu (90%) i doświadczenie w branży (80%). Jako wadę korzystania z usług jednego dostawcy, firmy najczęściej wskazują uzależnienie od partnera w zakresie oferowanych przez niego rozwiązań. Z multi-cloud w Polsce korzysta 16% przedsiębiorstw. Największe zalety tego rozwiązania to bezpieczeństwo świadczenia usług (70%), dostęp do rozwiązań oferowanych przez różnych dostawców (60%) i możliwość wynegocjowania lepszych cen (50%). Jednak korzystanie z wielu dostawców może generować dodatkowe koszty związane z transferem danych pomiędzy dostawcami danej organizacji.

Badanie zostało przeprowadzone w 200 polskich firmach w okresie czterech miesięcy od grudnia 2019 do marca2020 r.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *